UKE: Sprzedaż smartfonów i tabletów kontynuuje dynamiczne wzrosty

ISBNews
16.02.2016 10:58
A A A


Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) ?  Sprzedaż smartfonów i tabletów dynamicznie rośnie, tylko w 2014 roku wzrost ten wynosił około 40% r/r w Polsce, szacuje Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Kontrola tych urządzeń przeprowadzona przez UKE w Polsce wykazała, że większość z nich spełnia odpowiednie wymagania.  

"Przez ostatnie lata na rynku elektroniki przeznaczonej do użytku osobistego jednymi ze zdecydowanych liderów stały się smartfony i tablety. Zauważalny jest znaczny wzrost sprzedaży tego typu urządzeń na świecie, w tym także w Polsce (wzrost w 2014 r. o ok. 40% wobec roku 2013)" - czytamy w komunikacie.

Według UKE, trend ten związany jest z rozwojem technologii informatycznych, a co za tym idzie ze wzrostem możliwości oferowanych przez tego rodzaju urządzenia. Dotyczy to w szczególności większego znaczenia popularności treści wideo, dźwięku i obrazu, które zastępują dotychczas istniejące formy przekazu oparte wyłącznie na tekście pisanym.

"Kolejną z przyczyn wzrostu sprzedaży smartfonów i tabletów jest przyrost prędkości łączy internetowych. Dostępne technologie transmisji danych (3G/4G/LTE) umożliwiają coraz bardziej swobodny i komfortowy dostęp do olbrzymich źródeł treści multimedialnych. 
Z drugiej zaś strony, coraz mniejsze znaczenie odgrywa cena za dostęp do Internetu i do transferu danych. W związku z powyższym, w sposób dynamiczny rośnie również liczba korzystających z internetu bezprzewodowego z wykorzystaniem smartfonów i tabletów" - podał Urząd. 

Pod koniec 2015 r., prezes UKE postanowił przeprowadzić kampanię kontrolną poświęconą wyłącznie tabletom i smartfonom. Jej celem była weryfikacja spełniania przez te urządzenia wymagań (zarówno formalnych, jak i technicznych) określonych w dyrektywach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowników.

"Przeprowadzona przez prezesa UKE kampania kontrolna smartfonów i tabletów wykazała, że zdecydowana większość kontrolowanych urządzeń spełnia wymagania. W toku prowadzonej kontroli stwierdzono niezgodności formalne lub techniczne jedynie w stosunku do 3 modeli urządzeń, co stanowi udział na poziomie ok. 19% kontrolowanych wyrobów. Co istotniejsze dla konsumentów, badania laboratoryjne wykazały, że wyłącznie 2 modele nie spełniają wymagań technicznych" - czytamy dalej. 

Jak podaje dalej UKE, w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu urządzeń niezgodnych z wymaganiami, w dwóch przypadkach wszczęto pokontrolne postępowania administracyjne (z uwagi na istnienie niezgodności technicznych), zaś w jednym przypadku (ze względu na istniejące wyłącznie niezgodności formalne) - wystąpiono o dobrowolne podjęcie działań naprawczych.

(ISBnews)