Kalendarium ISBnews

ISBNews
22.02.2016 18:02
A A A


WTOREK, 23 lutego 

--09:30: Konferencja prasowa BGŻ BNP Paribas "Ziemia najlepszą inwestycją dla rolnika"

--10:00: GUS publikuje Biuletyn Statystyczny - dane m.in. o stopie bezrobocia rejestrowanego i o nowych zamówieniach w przemyśle

--10:00: Prezentacja raportu PwC "(Współ)dziel i rządź. Jak nowy konsument zmienia modele biznesowe"  

--10:00: Śniadanie prasowe Deloitte pt. "Słabe punkty ? czyli jak wygląda firma oczami cyberprzestępcy" 

--10:30: Spotkanie prasowe z Uniqa  

--11:00: Konferencja prasowa ZBP nt. publikacji Pengabu i najnowszego raportu AMRON ? SARFiN

--15:00: Komisja Finansów Publicznych: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2016.

--15:00 Komisja Gospodarki i Rozwoju: Informacja Ministra Finansów o projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej i przewidywanych skutkach tej regulacji dla polskiej gospodarki  

 

ŚRODA, 24 lutego

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

--10:00: Spotkanie prasowe Grupy Recykl nt. wyników

--11:00: Seminarium KIG pt. "Promocja Relacji Handlowych i Inwestycyjnych Polska- kraje Ameryki Środkowej"

--11:00: Konferencja prasowa Arena.pl nt. nowej platformy e-handlu  

--11:15: Komisja Gospodarki i Rozwoju Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku - uzasadnia Minister Rozwoju  

--11:30: Konferencja prasowa BGK nt. nowych gwarancji kredytowych z Funduszu Gwarancyjnego POIG  

--15:00: Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Rozpatrzenie informacji o konkurencyjnym rynku gazu, roli PGNiG S.A. oraz terminalu LNG w polityce cenowej oraz bezpieczeństwie energetycznym Polski.

--16:00: Komisja Finansów Publicznych; Komisja Spraw Zagranicznych. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy: - o ratyfikacji  umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.  

 

CZWARTEK, 25 lutego 

--Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

--10:00: Konferencja prasowa Kopeksu nt. wyników za IV kw.

--10:00: Spotkanie Biura Informacji Kredytowej poświęcone podsumowaniu 2015 r. i prognozom na 2016  

--11:00: Konferencja prasowa Apatora nt. wyników i perspektyw  

--11:00: Konferencja prasowa Netii nt. wyników za 2015 r.  

--11:00: Debata Ministerstwa Energii "Założenia do zmiany dyrektywy ETS ? czy spakietowanie dyskusji nt. sektorów ETS i non-ETS może być skutecznym środkiem do optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2"

--13:00: Konferencja prasowa Quercus TFI nt. wyników  

--14:00: Komisja Gospodarki i Rozwoju. Informacja na temat sytuacji branży hutniczej w Polsce oraz planowanych działaniach zmierzających do likwidacji zagrożeń dla tego sektora.

 

PIĄTEK, 26 lutego

--Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

--09:30: Spotkanie prasowe Asbis nt. wyników  

--09:30: Spotkanie prasowe Elektrotim nt. wyników

 

PONIEDZIAŁEK, 29 lutego 

--10:30: Konferencja prasowa Dom Development nt. wyników  

--14:00: GUS poda szacunek wstępny nt. PKB za IV kw. 2015 r. 

--MF poda dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec grudnia 2015 r. 

 

WTOREK, 1 marca

--07:30: Śniadanie prasowe MOL nt. wyników i planów  

 

CZWARTEK, 3 marca

--10:00: Konferencja prasowa inaugurujące działalność Templeton AM (Poland) TFI  

--10:00: Spotkanie prasowe Labo Print nt. wyników  

--10:30: Konferencja Asseco Business Solutions nt. wyników za 2015 r.