ZBP: Sprzedaż kredytów hipotecznych w ub.r. była najlepsza od 2012 r.

ISBNews
23.02.2016 13:46
A A A


Warszawa, 23.02.2016 (ISBnews) - Banki udzieliły w IV kwartale br. łącznie 48,71 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 10,58 mld zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału oznacza to wzrost wartości nowo udzielonych kredytów hipotecznych o 9,3%, natomiast ich liczby - o 10,84%. W całym 2015 roku banki udzieliły 181 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 39,3 mld zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 4,16% i 6,78% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFIN.

W porównaniu do IV kw. 2014 roku w wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w ostatnim kwartale 2015 roku wzrosła o 15,5% r/r i o 13,29% r/r roku pod względem ilościowym.

"Bardzo dobre wyniki IV kwartału 2015 roku sprawiły, że ubiegłoroczna akcja kredytowa okazała się najlepsza od 2012 roku. Zarówno liczba (181 tys.) udzielonych kredytów, jak i ich wartość (39,3 mld zł) zamknęły się wynikiem zbliżonym do uzyskanego w kryzysowym roku 2009 (odpowiednio 189 tys. kredytów na łączną kwotę 38,7 mld zł). Oznacza to wzrost o 6,78% w ujęciu wartościowym i o 4,16% w ujęciu ilościowym w porównaniu do wyników roku 2014. Udało się powrócić do zdefiniowanej przed kilku laty przez Związek Banków Polskich tzw. organicznej zdolności polskiego rynku do generowania rocznego wolumenu kredytów hipotecznych na poziomie 38-40 mld zł, przy liczbie 180-190 tys sztuk kredytów hipotecznych" - poinformował prezes AMRON i przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich (ZBP) dr Jacek Furga.

W jego ocenie, na poprawę wyników akcji kredytowej w IV kw. w dużym stopniu wpłynęły obawy klientów banków przed skutkami nałożenia dodatkowych obciążeń na sektor bankowy (nowy podatek bankowy, BFG, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w BGK, czy pokrycie strat wynikających z upadłości SK Banku), jak również perspektywa wzrostu wymaganego poziomu wkładu własnego do 15% oraz zmiany w programie MdM.

"Te podejmowane wobec sektora bankowego działania już pod koniec ubiegłego roku wywołały wzrost marż kredytowych, a w roku 2016 rokują dalszy wzrost kosztów i ograniczenia dostępności kredytów hipotecznych" - uważa Furga.

Wartość zadłużenia ogółem z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniosła 374,08 mld zł i wzrosła o 0,93% w skali kwartału. Liczba czynnych umów kredytowych sięgnęła 1,995 mln na koniec IV kw., co oznacza wzrost o 1,5% kw./kw.

Średnia wartość udzielonego kredytu ogółem wyniosła 214,2 tys. zł w IV kw. i była wyższa o 0,98% w skali kwartału. Udział nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych z LtV powyżej 80% wyniósł 49,86% w IV kw, i zwiększył się o 0,27% w porównaniu z III kw. 2015 r.

Całkowita średnia cena transakcyjna mieszkania w Warszawie wyniosła 410,59 tys. zł, tj. była niższa o 0,5% w skali kwartału. Średnia cena transakcyjna za 1 m2 mieszkania w Warszawie wyniosła 7 339 zł w IV kw., co oznacza spadek o 1,66% w skali kwartału.

Ostatni kwartał ub. roku przyniósł lekkie spadki w zakresie wydanych pozwoleń na budowę mieszkań (o 2%) i budów rozpoczętych (o 16%), których liczna wyniosła odpowiednio 50 725 i 40 344 lokalo. Natomiast liczna nowo wybudowanych mieszkań wzrosła o 24%, osiągając poziom 46 290.

W całym 2015 roku powstało 147 595 nowych lokali mieszkalnych - o 3% więcej niż w poprzednim roku. W przypadku liczby wydanych pozwoleń na budowę oraz liczby nowo rozpoczętych budów zanotowano wzrost odpowiednio o 20 i 24%,co oznacza rekordowe- najlepsze od 2008 roku wyniki.

(ISBnews)