Rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej

ISBNews
23.02.2016 16:28
A A A


Warszawa, 23.02.2016 (ISBnews) ? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o efektywności energetycznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Nowa ustawa o efektywności energetycznej zapewnia pełne wdrożenie dyrektywy 2012/27/UE, zobowiązującej państwa członkowskie Unii Europejskiej do osiągnięcia ? do końca 2020 r. ? określonego poziomu oszczędności energii. Niezbędne do tego jest wykorzystanie systemów zapewniających poprawę efektywności energetycznej lub podjęcie innych działań poprawiających efektywność energetyczną w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie. Nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą" ? czytamy w komunikacie.

W projekcie ustawy określono zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, a także zadania jednostek sektora publicznego w tym zakresie oraz sposób realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii.

Zgodnie z projektem ustawy, minister energii będzie co 3 lata opracowywał krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan ma zawierać w szczególności:

- opis planowanych programów zawierających działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki;

- określenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej;

- informacje o osiągniętej oszczędności energii, głównie w przesyłaniu lub dystrybucji, dostarczaniu oraz końcowym zużyciu energii;

- strategię wspierania inwestycji w renowację budynków zawierającą: wyniki dokonanego przeglądu budynków znajdujących się w Polsce, określenie sposobów ich przebudowy lub remontu, dane szacunkowe o możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku ich modernizacji. 

"Po raz pierwszy krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej minister energii będzie musiał przekazać Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r." - czytamy dalej.

W nowych przepisach doprecyzowano zasady stosowania przez jednostki sektora publicznego środków poprawy efektywności energetycznej i dodano do ich wykazu "wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego".

Na organy władzy publicznej, obejmujące swoim działaniem całą Polskę, nałożono obowiązek nabywania efektywnych energetycznie produktów lub zlecania wykonania usług, a także nabywania lub wynajmowania efektywnie energetycznych budynków lub ich części. Zobowiązano je również do wypełniania zaleceń dotyczących efektywności energetycznej w budynkach modernizowanych i przebudowywanych, należących do Skarbu Państwa, a także do realizowania innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki energetycznej budynków.

Do nowej ustawy przeniesiono także system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty).

W projekcie ustawy przewidziano stopniowe odchodzenie od uiszczania opłaty zastępczej za możliwość niepodejmowania działań inwestycyjnych na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. Zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania przetargu, na podstawie którego prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można było uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

W projekcie ustawy znalazł się także rozdział dotyczący zasad przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

(ISBnews)