Oferta Astaldi za 969 mln zł najkorzystniejsza na tunelowy odcinek 'Zakopianki'

ISBNews
29.02.2016 16:40
A A A


Warszawa, 29.02.2016 (ISBnews) - Oferta Astaldi, warta 968,87 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od Naprawy do Skomielnej Białej (część tzw. Zakopianki), na którym znajduje się m.in. 2-kilometrowy tunel, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

"Do przetargu złożyło oferty w sumie 6 firm, z czego połowa z Włoch. Najniższą cenę 968 871 778,09 zł zaproponowała firma Astaldi S.p.A. z Rzymu a najwyższą Metrostav a.s. z Czech ponad 1 mld 710 tys. zł. Wszystkie firmy zadeklarowały, że wykonają inwestycję w 54 miesiące. W okres realizacji wliczone są miesiące zimowe. Zanim możliwe będzie podpisanie umowy wykonawcy uczestniczący w przetargu mają 10 dni na odwołania, po trybie odwoławczym zgodnie z przepisami dokumentacja musi jeszcze przejść kontrolę uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych" - czytamy w komunikacie.
W ramach inwestycji wybudowany zostanie odcinek drogi klasy S długości ok. 3 km, w tym dwukomorowy tunel o długości ok. 2,06 km, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym. Wybudowanie tunelu dwukomorowego oznacza w praktyce budowę dwóch równoległych do siebie obiektów podziemnych w trudnych warunkach geologicznych i hydrologicznych fliszu karpackiego. Ponadto do wykonania są m.in.: wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp, zabezpieczenia skarp głębokich wykopów oraz przebudowa i budowa dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego, podano również.
 
Pod koniec 2014 r. GDDKiA ogłosiła trzy przetargi na budowę drogi ekspresowej S7 pomiędzy Lubniem i Rabką Zdrojem (Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową 2-kilometrowego tunelu i Skomielna Biała - Chabówka). Odcinki stanowią część połączenia między Krakowem a Zakopanem, tzw. Zakopianki. Pierwszy odcinek ma ok. 7,6 km długości, drugi 3 km (w tym ponad 2 km tunelu), a trzeci 5,2 km.


(ISBnews)