LW Bogdanka ma umowę na dostawy węgla w br. za 760 mln zł dla Enei Wytwarzanie

ISBNews
03.03.2016 13:45
A A A


Warszawa, 03.03.2016 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zawarł z Eneą Wytwarzanie porozumienie do umowy wieloletniej, w formie umowy rocznej, na dostawę węgla energetycznego w 2016 roku, podała spółka. Wartość dostaw w tym roku wyniesie 760,1 mln zł netto.

"Umowa roczna określająca warunki dostaw w roku 2016 (wolumeny ilościowe oraz ceny) obowiązuje strony od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i dotyczy dostaw węgla spółki dla elektrowni Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w Kozienicach" - czytamy w komunikacie.

W umowie rocznej przewidziano, że strona, która nie dostarczy lub nie odbierze zakontraktowanej ilości węgla, płaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 20% wartości niedostarczonego/ nieodebranego węgla.

"W wyniku zawarcia umowy rocznej wartość dostaw w roku 2016 wyniesie 760,1 mln zł netto, a wartość całej umowy wieloletniej obowiązującej w latach 2011-2017 wyniesie 5 055 mln zł netto" - czytamy dalej.

W sierpniu 2015 r. Enea wypowiedziała LW Bogdanka długoterminową umowę na dostawy węgla energetycznego (z początkiem 2016 r.). Powodem decyzji był brak porozumienia między stronami co do cen węgla w 2016 r. i brak elastyczności w negocjacjach dotyczących jej realizacji. Wskutek złożonego przez Enea Wytwarzanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, umowa ta miała ulec rozwiązaniu z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Pod koniec października 2015 r. Enea kupiła w wyniku wezwania 64,57% akcji Bogdanki i razem z Enea Wytwarzanie posiada obecnie akcje stanowiące 66% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

LW Bogdanka miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 r. spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)