PwC: Banki w Polsce obawiają się ryzyka politycznego i nowych regulacji

ISBNews
14.03.2016 11:35
A A A


Warszawa, 14.03.2016 (ISBnews) - Na pierwszym miejscu ryzyk stojących przed sektorem bankowym w Polsce umieścić należy - tak samo jak w przypadku rankingu globalnego - wpływ otoczenia makroekonomicznego, na drugim miejscu znalazło się ryzyko polityczne (w rankingu światowym spadło z drugiej na piątą pozycję), zaś na trzecim - nowe regulacje, wynika z najnowszego raportu PwC "Czy banki są gotowe na nowe reguły gry? Wyzwania sektora bankowego w Polsce i na świecie w 2016".

"Lista priorytetów w zakresie ryzyka i stabilności finansowej banków w 2016 będzie kształtować się wokół adekwatności modeli biznesowych i rentowności, które pozwolą przetrwać nadchodzący 'chudszy' okres. Banki liczą na poważniejsze traktowanie zasady proporcjonalności przez regulatorów" - powiedział dyrektor w zespole ds. regulacji bankowych Piotr Bednarski, cytowany w komunikacie.

Przyjęte niedawno postanowienia w sprawie podatku bankowego, czy dyskutowane pomysły wsparcia dla kredytobiorców frankowych, stanowią jedną z największych niewiadomych w tym roku, podano także.

"Sektor bankowy w Polsce jest dobrze skapitalizowany, innowacyjny, bardzo konkurencyjny, ale przede wszystkim nadmiernie doregulowany. Wciąż niepewna sytuacja gospodarcza przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej, z których pochodzą podmioty dominujące wobec polskich banków, znaczne wyzwania kapitałowe tych podmiotów i ich ograniczone możliwości wsparcia 'dla córek', dotkniętych nowymi obciążeniami fiskalnymi, topniejącymi marżami odsetkowymi i rosnącymi obciążeniami na BFG, podwyższają ryzyko i koszty działalności banków w Polsce" - dodał Bednarski.

Eksperci PwC podkreślają, że w tegorocznym zestawieniu widoczna jest zmiana hierarchii zagrożeń dla sektora bankowego na świecie. Na pierwszym miejscu znalazło się ryzyko związane z pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej (w poprzednim badaniu było na miejscu 3.). Największe obawy respondentów budzi wysokie zadłużenie niemal wszystkich sektorów, słabość gospodarek krajów Europy południowej, spadające ceny surowców oraz niestabilna sytuacja gospodarcza w Chinach oraz na innych rynkach wschodzących.

"Na drugim miejscu w rankingu uplasowało się zagrożenie przestępczością, które w ciągu zaledwie jednego roku przesunęło się aż o siedem pozycji w górę. Przyczyniło się do tego poczucie strachu przed coraz powszechniejszą cyberprzestępczością. Ankietowani wskazali na dużą trudność w ochronie przeciwko atakom hakerskim oraz kradzieżom danych" - czytamy w komunikacie.

Nieco niżej niż w latach ubiegłych, bo na trzecim miejscu, wśród najpoważniejszych zagrożeń znalazły się obawy przed niekorzystnymi zmianami w otoczeniu regulacyjnym. Wiążą się one przede wszystkim z wprowadzaniem coraz bardziej szczegółowych i restrykcyjnych regulacji, które mogą skutecznie hamować rozwój sektora bankowego, podano również.

W 12. edycji badania CSFI i PwC "Banking Banana Skins", który jest integralną częścią raportu, przeprowadzanego co dwa lata, wzięło udział 672 respondentów z 52 krajów. Na pytania odpowiadali pracownicy banków, menedżerowie do spraw zarządzania ryzykiem, a także analitycy sektora bankowego.

(ISBnews)