Portfel zamówień ZUE na lata 2016-2019 wynosi 597 mln zł

ISBNews
15.03.2016 07:42
A A A


Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień ZUE w obszarze robót budowlano-montażowych wynosi obecnie 597 mln zł netto i obejmuje lata 2016-2019, podała spółka. Rok temu ZUE informowało, że jego backlog wynosił 760 mln zł.

"Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa posiada portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe w wysokości 597 mln zł netto zapewniający realizację prac w latach 2016-2019. W zakresie działalności projektowej wartość podpisanych umów do realizacji w 2016 roku wynosi 9 mln zł netto. Natomiast portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń na 2016 rok wynosi 6,8 mln zł netto" - czytamy w sprawozdaniu zarządu datowanym na 10 marca br.

Kontrakty w realizacji o najwyższej wartości (ponad 30 mln zł) to:

- budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew (wartość netto przypadająca na ZUE 469 000 tys. zł),

- przebudowa (modernizacja) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński - Żerań Wschodni [w Warszawie] (wartość netto przypadająca na ZUE 52 969 tys. zł),

- utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015-2018 (wartość netto przypadająca na ZUE 42 345 tys. zł),

- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Biadoliny - Tarnów w km. 61.300-80.200 w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E30/C - E30, odcinek Kraków ? Rzeszów, etap III (wartość netto przypadająca na ZUE 135 564 tys. zł),

- modernizacja linii kolejowej E 30 Kraków Medyka odc. Biadoliny - Tarnów (wartość netto przypadająca na ZUE 45 322 tys. zł)

- rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na odcinku Tarnowskie Góry - Kalety, przebudowa Stacji Boronów oraz przebudowa 18 rozjazdów w stacji Tarnowskie Góry" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna - Zduńska Wola - Chorzów Batory" (wartość netto przypadająca na ZUE 38 416 tys. zł).

"Mniejsza liczba kontraktów budowlanych i projektowych realizowanych na rynku infrastruktury ma związek z końcowym etapem rozliczeń kontraktów z poprzedniej perspektywy unijnej i oczekiwaniem na ogłoszenie nowych kontraktów finansowanych z perspektywy 2014-2020. Pierwsze przetargi, jakie ogłosiła PKP w 2015 roku charakteryzowały się wielokrotnym przesuwaniem się rozstrzygnięć, co przyczyniło się do przejściowego spadku podaży na rynku, a tym samym dość powszechnym spadku wartości portfeli zamówień posiadanych przez branżowe spółki budowlane. Jednocześnie zarząd ZUE, wobec rozpoczętych procedur przetargowych, ocenia pozytywnie perspektywy wzrostu dla Grupy w roku 2016. Spółki Grupy aktywnie biorą udział w przetargach w kraju i za granicą. Grupa zainteresowana jest pozyskaniem kontraktów na rynkach unijnych" - czytamy także w sprawozdaniu.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)