PKP SA miały 222,9 mln zł zysku netto w 2015r i 1,77 mld zł długu na koniec ub.r

ISBNews
16.03.2016 14:15
A A A


Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - Polskie Koleje Państwowe SA miały 222,9 mln zł zysku netto w 2015 r., a przychody z działalności operacyjnej wzrosły r/r, podała spółka. Zadłużenie ukształtowało się na koniec roku na poziomie 1 766,6 mln zł i ma zostać w całości spłacone do 2022 r., przy niezaciąganiu nowych kredytów.

"Wynik netto spółki za 2015 r. wyniósł 222,9 mln zł. Osiągnięte przychody z działalności operacyjnej były nieznacznie wyższe od przychodów roku 2014 r. Istotny wzrost został wygenerowany w pozycji 'przychody finansowe', co było skutkiem przeprowadzonej prywatyzacji m.in. PKP Energetyka" - czytamy w komunikacie.

W wyniku zrealizowanych transakcji prywatyzacyjnych (m.in. TK Telecom, PKP Energetyka, PKP Cargo) spółka posiadała płynność finansową i realizowała spłatę zadłużenia. Zadłużenie na koniec 2015 r. wyniosło 1 766,6 mln. zł., wobec wcześniej przedstawianemu przez poprzedni zarząd zadłużeniu netto na poziomie 500 mln zł, podano również.

"Istotne znaczenie ma tu pojęcie 'zadłużenie netto' czyli zadłużenie faktyczne (kredyty, obligacje) pomniejszone o środki zgromadzone na rachunkach bankowych, a te - jak wspomniano powyżej - pochodziły z prywatyzacji spółek" - wyjaśniono.

W 2016 r. PKP SA nadal będzie spłacać zadłużenie, które w całości zostanie spłacone do 2022 r. pod warunkiem, że w kolejnych latach spółka nie będzie musiała zaciągać nowych kredytów, zadeklarowano także.

W 2015 r. PKP SA realizowała zadania w głównych obszarach działalności w zakresie poprawy obsługi i satysfakcji klientów Grupy PKP, utrzymania, remontów, modernizacji dworców i innych nieruchomości oraz zagospodarowaniu mienia zbędnego, podsumowano.

(ISBnews)