'Minutes': RPP liczy na utrzymanie się stabilnego wzrostu PKB

ISBNews
17.03.2016 14:13
A A A


Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Podczas marcowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) jej członkowie oceniali, że marcowa projekcja PKB przewiduje utrzymanie się stabilnego wzrostu PKB w kolejnych latach i wskazywano również na przyspieszenie popytu konsumpcyjnego wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Omawiając perspektywy koniunktury gospodarczej w Polsce, zwracano uwagę, że marcowa projekcja PKB przewiduje utrzymanie się stabilnego wzrostu PKB w kolejnych latach. Wskazywano także na prognozowane przyspieszenie popytu konsumpcyjnego, wspieranego przez rosnące zatrudnienie oraz wzrost dynamiki płac, a także zwiększenie transferów na rzecz gospodarstw domowych związane z wprowadzeniem programu 'Rodzina 500+'" - czytamy w "minutes".

Niektórzy członkowie RPP wskazywali na możliwość przyspieszenia wzrostu inwestycji, któremu miałby - ich zdaniem - sprzyjać przewidywany w projekcji wzrost dynamiki konsumpcji. Rosnące inwestycje powinny zwiększać zdolności produkcyjne gospodarki, co w średnim okresie będzie łagodzić presję cenową związaną z oczekiwanym zwiększeniem dynamiki popytu konsumpcyjnego.

"Członkowie ci wskazywali ponadto, że przyspieszenie popytu krajowego może - wobec umiarkowanego wzrostu w otoczeniu polskiej gospodarki - prowadzić do zwiększenia się deficytu na rachunku obrotów bieżących i pogorszenia nierównowagi zewnętrznej" - podano także. 

Niektórzy członkowie RPP podkreślali, że efekty silnego spadku cen surowców w II połowie ub.r. i na początku br. powinny stopniowo wygasać, co będzie oddziaływać w kierunku wyższej inflacji CPI pod koniec horyzontu projekcji. Zdaniem niektórych członków Rady wzrost dynamiki cen związany z przyspieszeniem popytu konsumpcyjnego oraz dobrą sytuacją na rynku pracy może być wyższy niż przewidywany w projekcji, podał bank centralny.

Część członków Rady zwracało także uwagę, że ryzyko utrwalenia się deflacji w Polsce jest niskie ze względu na bardzo dobrą sytuację na polskim rynku pracy, której efektem jest stabilny wzrost nominalnych płac.

"Inni członkowie Rady oceniali z kolei, że wraz z przedłużaniem się okresu ujemnej dynamiki cen ryzyko odkładania wydatków, zwłaszcza inwestycyjnych finansowanych kredytem, przez podmioty gospodarcze się zwiększa. W związku z tym członkowie Rady uznali, że należy nadal monitorować wpływ niskiej dynamiki cen na zachowania podmiotów gospodarczych" - czytamy dalej.

(ISBnews)