Zysk netto eurobanku wyniósł 134 mln zł, marża odsetkowa 4,7% w 2015 r.

ISBNews
17.03.2016 16:25
A A A


Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Zysk netto eurobanku wyniósł 134 mln zł w 2015 roku wobec 235 mln zł rok wcześniej. Marża odsetkowa netto wyniosła 4,7% i była niższa o 0,6 pkt proc.w skali roku. eurobank pozyskał w ub. roku 140 tys. nowych klientów, podał bank.

"W 2015 roku eurobank kontynuował wdrażanie strategii rozwoju pomimo bardzo wymagającego otoczenia rynkowego dla sektora finansowego. Poprawiliśmy wskaźnik wypłacalności, a także utrzymaliśmy odpowiednie wskaźniki rentowności na tle sektora bankowego. Nadal koncentrowaliśmy się na zarządzaniu relacjami z klientami oraz rozszerzaniu wielokanałowego modelu relacji z klientami głównie w oparciu o bankowość digital. Rekordowa liczba nowych klientów, którzy do nas dołączyli w minionym roku oraz utrzymanie pozycji w TOP 3 banków o najwyższym wskaźniku satysfakcji NPS przez cały 2015 rok ? to dowód, że nasza strategia dostarczania nowoczesnych, prostych oraz efektywnych usług finansowych jest skuteczna"- powiedział prezes eurobanku Arnaud Denis, cytowany w komunikacie.

Wyniki finansowe eurobanku były obarczone presją zdarzeń jednorazowych, m.in.: dodatkowej wpłaty na Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych (11,5 mln zł), składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) (9,7 mln zł).

"Ze względu na wielkość wymienionych zdarzeń jednorazowych porównywalny zysk netto banku jest niższy o 25% w stosunku do minionego roku. Dobre wyniki finansowe zostały osiągnięte przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo dobrych wartości kluczowych wskaźników kapitałowych na poziomie wyższym niż wymagany przez regulatora. Współczynnik CAR wzrósł do 15,1%, a wskaźnik  Tier 1 wyniósł 12,4%" - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że wpływ zdarzeń jednorazowych na zysk netto w 2014 r. wyniósł 70 mln zł, a w 2015 r. - 4 mln zł.

Wynik na działalności bankowej spadł o 5% w skali roku do 642 mln zł. "Bank korzystnie wyróżnia się na tle rynku marżą odsetkową (NIM), która wyniosła 4,7% wobec średniej rynkowej 2,3% (na podstawie danych NBP)"- podano także.

Przychody ogółem zmniejszyły się o 12% r/r do 707 mln zł w 2015 r. Koszty ogółem wzrosły o 11% r/r do 466 mln zł.

Bank podał, że współczynnik koszty do dochodów C/I znalazł się pod wpływem dodatkowych jednorazowych obciążeń kosztowych (m.in. opłaty na BFG oraz składki na rzecz FWK) i wzrósł do 65,9% wobec 51,8% rok wcześniej. Znaczący wpływ na współczynnik miał również detaliczny profil działalności eurobanku.

eurobank kontynuował politykę obniżania kosztu ryzyka, który wyniósł 73 mln zł, wobec 97 mln na koniec 2014 roku. Koszt ryzyka stanowi 0,7% salda kredytów.

Saldo kredytów wyniosło 10,54 mld zł na koniec ub. r., co oznacza wzrost o 12% w skali roku. Saldo depozytów zwiększyło się w tym czasie o 4% do 5,77 mld zł.

"Jakość portfela kredytowego eurobanku jest bardzo dobra. Potencjał sprzedaży niespłacanych kredytów (NPL) jest znacząco niższy niż w poprzednich latach. W konsekwencji bank osiąga niższe przychody z tego tytułu" - czytamy także. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) spadł do poziomu 8,7% (10% w 2014 r.).

Suma bilansowa banku wyniosła 12,3 mld zł i była wyższa o 6% w skali roku.  

eurobank podał, że w związku z przyjętą strategią, dalszej zmianie podlegała struktura portfela kredytowego. Udział kredytów hipotecznych wyniósł 56% salda. Wartość kredytów hipotecznych wyniosła 5,9 mld zł, natomiast kredytów gotówkowych 4,5 mld zł.

Kredyty gotówkowe stanowią 42% całego portfela kredytowego banku. Bank rozwijał się w obszarze kredytów szybciej niż rynek odnotowując 12% wzrost salda kredytów ogółem.

Bank utrzymywał w ub. roku dodatnią dynamikę pozyskiwania klientów. Do banku dołączyło 140 tys. klientów, co oznacza wzrost o +40% r/r), a 32% klientów przelewa na konto w eurobanku swoje wynagrodzenie. Liczba kont w pakietach (prestige, active, classic i junior) wzrosła o 15% (r/r).   Z bankowości internetowej korzysta niemal 370 tys. klientów (wzrost o 28% r/r), natomiast z bankowości mobilnej 165 tys. klientów (wzrost o 62% r/r).

Fundusze własne wzrosły o 13% r/r do 1 405 mln zł na koniec 2015 r.

Zwrot z kapitałów (ROE) wyniosło 10,6% na koniec ub. r. wobec 21,9% rok wcześniej.

Właścicielem eurobanku jest Societe Generale (SC) , europejska grupa świadcząca usługi finansowe w 66 krajach. SC działa w Polsce od 1976 r.

(ISBnews)