Kalendarium ISBnews

ISBNews
17.03.2016 19:04
A A A


PIĄTEK, 18 marca

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

--09:00: Konferencja Wirtualnej Polski nt. wyników za 2015 r.     

--10:00: Konferencja KGHM nt. wyników  

--10:00: Konferencja PKP Cargo nt. wyników  

--12:00: Konferencja PKM Duda nt. wyników  

 

PONIEDZIAŁEK, 21 marca

--10:00: Konferencja prasowa Pelionu nt. wyników po 2015 

--10:00: Konferencja Pfleiderer Grajewo nt. wyników     

--10:00: Konferencja Enei i Bogdanki nt. wyników  

--10:00: Konferencja Creotech Instruments nt. rozpoczęcia prac nad pierwszym polskim satelitą komercyjnym

--11:00: Konferencja Vistalu Gdynia nt. wyników 

--14:00: GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu

--14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych za 2015 r.

 

WTOREK, 22 marca

--09:00: Konferencja wynikowa Action  

--09:00: Konferencja nt. wyników MCI Capital za 2015 r.  

--09:30: Konferencja Polnordu nt. wyników i planów  

--10:00: Konferencja ZE PAK nt. podsumowania wyników i omówienia bieżącej sytuacji spółki  

--10:00: Konferencja EuCo   

--10:00: Spotkanie poświęcone wynikom za IV kwartał 2015 spółki ESOTIQ & Henderson  

--11:00: Konferencja ZBP nt. m.in. Pengabu  

--11:00: Konferencja ZPP nt "Warunki prowadzenia firm w Polsce" ? 6. edycja Raportu 

--11:30: Konferencja Selvity nt. wyników  

--11:30: Konferencja Boryszewa nt. wyników  

 

ŚRODA, 23 marca

--10:00: Konferencja 11Bit Studios nt. planów    

--11:00: Konferencja Feerum nt. wyników   

--14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w marcu

 

WTOREK, 29 marca

--14:00: GUS poda dane o ruchu granicznym i wydatkach cudzoziemców w Polsce w IV kw. 2015 r.