RN BOŚ Banku powierzyła Stanisławowi Kluzie obowiązki prezesa banku

ISBNews
18.03.2016 10:55
A A A


Warszawa, 18.03.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) powołała z dniem 23 marca br. Stanisława Mateusza Kluzę na stanowisko wiceprezesa banku, jednocześnie powierzając mu pełnienie obowiązków prezesa BOŚ. Rada powołała także na stanowisko wiceprezesa Annę Milewską, która złożył wcześniej rezygnację z członkostwa w RN banku.

"W związku z powyższym skład zarządu (na dzień 23 marca 2016 r.) przedstawia się następująco:

1. Stanisław Kluza - wiceprezes zarządu pełniący obowiązki prezesa zarządu,

2. Stanisław Kolasiński - wiceprezes - pierwszy zastępca prezesa zarządu,

3. Anna Milewska - wiceprezes zarządu,

4. Paweł Pitera - wiceprezes zarządu,

5. Sławomir Zawadzki - wiceprezes zarządu"- czytamy w komunikacie.

Stanisław Kluza jest doktorem ekonomii. Był przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w latach 2006-2011, ministrem i wiceministrem finansów (2006). W latach 2002-2006 pracował w Banku Gospodarki Żywnościowej (w tym jako główny ekonomista i dyrektor departamentu analiz).

W lutym br. rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Sławomirowi Zawadzkiemu - dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu oraz delegowała członka rady nadzorczej Oskara Kowalewskiego do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu banku na okres trzech miesięcy. Jednocześnie RN odwołała Dariusza Daniluka ze stanowiska prezesa zarządu, a Piotra Lisieckiego ze stanowiska wiceprezesa.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)