Kalendarium ISBnews

ISBNews
18.03.2016 18:10
A A A


PONIEDZIAŁEK, 21 marca

--10:00: Konferencja prasowa Pelionu nt. wyników po 2015 

--10:00: Konferencja Pfleiderer Grajewo nt. wyników     

--10:00: Konferencja Enei i Bogdanki nt. wyników 

--10:00: Konferencja Creotech Instruments nt. rozpoczęcia prac nad pierwszym polskim satelitą komercyjnym

--11:00: Konferencja Vistalu Gdynia nt. wyników 

--14:00: GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu

--14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych za 2015 r.

 

WTOREK, 22 marca

--09:00: Konferencja wynikowa Action   

--09:00: Konferencja nt. wyników MCI Capital za 2015 r.  

--09:30: Konferencja Polnordu nt. wyników i planów  

--09:30: Konferencja prasowa Getin Noble Banku nt. wyników za 2015 r. i nowej strategii )

--10:00: Konferencja ZE PAK nt. podsumowania wyników i omówienia bieżącej sytuacji spółki  

--10:00: Konferencja EuCo nt. wyników po 2015 r.  

--10:00: Spotkanie poświęcone wynikom za IV kwartał 2015 spółki ESOTIQ & Henderson  

--10:30: Konferencja prasowa Best nt. wyników za 2015 r. 

--11:00: Konferencja ZBP nt. m.in. Pengabu  

--11:00: Konferencja ZPP nt "Warunki prowadzenia firm w Polsce" ? 6. edycja Raportu  

--11:30: Konferencja Selvity nt. wyników 

--11:30: Konferencja Boryszewa nt. wyników  

 

ŚRODA, 23 marca

--10:00: Konferencja 11Bit Studios nt. planów  

--11:00: Konferencja Feerum nt. wyników   

--14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w marcu

 

WTOREK, 29 marca

--14:00: GUS poda dane o ruchu granicznym i wydatkach cudzoziemców w Polsce w IV kw. 2015 r.

 

ŚRODA, 30 marca

--09:30: Konferencja Bloober Team 

 

CZWARTEK, 31 marca

--11:00: Konferencja POPiHN "Przemysł i handel naftowy 2015"  

--14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych ubezpieczycieli za 2015 r. 

--14:00: NBP poda dane o zadłużeniu zagranicznym na koniec 2015 r.

 

PONIEDZIAŁEK, 11 kwietnia

-- IX Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, dzień I  

 

WTOREK, 12 kwietnia

-- IX Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, dzień II  

 

ŚRODA, 13 kwietnia

-- IX Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, dzień III 

-- Konferencja energetyczna EuroPower, dzień I