Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
25.03.2016 13:49
A A A


Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka odwołała z dniem 31 marca prezesa Zbigniewa Stopę i trzech wiceprezesów z zarządu oraz powołała Krzysztofa Szlagę na stanowisko prezesa i dwóch wiceprezesów, ze skutkiem od 1 kwietnia, podała spółka.

Medicalgorithmics przyjął program emisji obligacji, w ramach którego będzie mógł wielokrotnie zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela denominowanych w złotych. Łączna wielkość emisji wszystkich obligacji w ramach programu nie będzie większa niż 70 mln zł, poinformowała spółka.

Pierwszym dniem notowań obligacji BBI Development serii BBI0219 będzie środa, 30 marca, poinformowała spółka. 

Olympic Entertainment Group odnotowało 25,72 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 21,6 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Minister skarbu chce odwołać prezesa Grupy Lotos Pawła Olechnowicza, ustalili dziennikarze RMF FM.

Kreditech - niemiecki startup z sektora fintech, zarządzający w Polsce kilkoma markami pożyczkowymi, m.in.: Kredito24 i MonedoNow - pozyskał 11 mln USD w kolejnej rundzie emisji akcji serii C. Nowy kapitał wesprze ekspansję Kreditechu na rynkach wschodzących, podała spółka.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umożliwiające klientom banku zakładanie profili oraz składanie wniosków o świadczenie wychowawcze z programu ?Rodzina 500 plus", poinformował p.o. prezesa Stanisław Kluza. Usługa będzie dostępna już w połowie kwietnia 2016 r.

Akcjonariusze Ferrum zdecydują w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 12,27 mln akcji serii F z prawem poboru, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 17 maja.

Asseco Poland podpisało plan połączenia ze spółką zależną Infovide-Matrix przez przeniesienie całego majątku Infovide na Asseco, podano w komunikacie.

Bank Handlowy otrzymał zalecenie z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzające, że spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku za 2015 r., podał bank.