Planowane inwestycje oddziałów PGE Dystrybucja na 2016 r. - zestawienie

ISBNews
30.03.2016 17:15
A A A


Warszawa, 30.03.2016 (ISBnews) - PGE Dystrybucja przedstawiła plany dotyczące inwestycji poszczególnych oddziałów na 2016 r. Według zestawienia przesłanego ISBnews do 2020 r. spółka wyda 8 mld zł czyli średnio ponad 1,5 mld zł rocznie. 

"W 2015 r. PGE Dystrybucja zrealizowała inwestycje na rekordową kwotę - na rozbudowę i modernizację sieci oraz przyłączenia nowych odbiorców przeznaczyła 1,8 mld zł wobec 1,5 mld zł rok wcześniej. Ponad 40% nakładów poniesionych w ub.r. PGED przeznaczyła na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury energetycznej" - poinformowała ISBnews spółka.

W 2015 r. powstało również ponad 1,5 tys. km nowych linii energetycznych, a ponad 2,8 tys. km zostało zmodernizowanych. Z kolei jedną trzecią wartości ogółu nakładów stanowiły inwestycje związane z przyłączeniami nowych odbiorców. W ubiegłym roku spółka przyłączyła ponad 62 tys. odbiorców, podała spółka.

"Strategia biznesowa PGED przewiduje, że do 2020 spółka zainwestuje 8 mld zł, co oznacza ok. 1,5-1,7 mld zł nakładów na inwestycje rocznie. Prawie 60% z planowanych nakładów zostanie przeznaczonych na modernizację infrastruktury, a ok. 40% - na inwestycje rozwojowe, w tym przyłączanie nowych obiektów" - wyliczyła PGE Dystrybucja.

Poniżej przedstawiamy zestawienie planów inwestycyjnych regionów na 2016 r.
Oddział Inwestycja
Oddziały Łódź Teren i Łódź Miasto Rozbudowana i zmodernizowana zostanie stacja energetyczna 110/15/6 kV RPZ (rozdzielczego punktu zasilania) Śródmieście, wybudowane będą dwie nowe linie kablowe 110 kV: linia relacji RPZ Śródmieście - RPZ Łąkowa i linia relacji RPZ Śródmieście - RPZ Drewnowska oraz zmodernizowane i przebudowane sieci średnich i niskich napięć
Realizacja nowych połączeń stacji Śródmieście ze stacjami Łąkowa i Drewnowska 
Oddział Warszawa Stacja w Chorzelach (110/15 kV) i linia zasilająca 110 kV relacji Przasnysz ? Chorzele
Budowa ok. 16 km linii napowietrznej 110kV  Myszyniec ? Łyse
Budowa dwutorowej linii 110 kV ze stacji WN/SN (wysokiego/średniego napięcia) Przasnysz o długości 4,5 km
Modernizacja linii WN (wysokiego napięcia) Ostrołęka ? Pomian (7,5 km) i modernizacji linii WN Ostrów Mazowiecka ? Małkinia  oraz linii WN Małkinia ? Węgrów
Modernizacja i przebudowa linii Ołtarzew-Ożarów  oraz linii Ołtarzew-Błonie
Modernizacja linii 110kV Kozienice-Garwolin
Oddział Białystok Zakończenie modernizacji linii 110 kV w ciągu Adamowo-Siemiatycze i Siemiatycze-Siedlce do rzeki Bug (łącznie 37,4 km)
Oddział Zamość Zakończenie budowy 13,2 km linii napowietrznej 110kV Szczebrzeszyn ? Mokre
Oddział Rzeszów  Budowa stacji 110 kV PKP Świlcza (budowa czteropolowej rozdzielni 110 kV oraz linii kablowych zasilających 110 kV)
Oddział Skarżysko-Kamienna Budowa i przebudowa GPZ-tów oraz linii 110 kV
Oddział Lublin Zakończenie przebudowy istniejącej stacji 110/15/10 kV GPZ Dziesiąta
Kontynuacja przebudowy GPZ Budzyń (realizacja w latach 2017 ? 2018)


Spółka PGE Dystrybucja jest największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Powstała w wyniku konsolidacji ośmiu spółek pełniących funkcję lokalnych operatorów systemów dystrybucyjnych, na obszarze działania grupy kapitałowej PGE, obecnie oddziałów terenowych Spółki. PGE Dystrybucja zatrudnienia obecnie 10,6 tysięcy osób. Dostarcza energię do ponad 5,2 mln Odbiorców. Długość linii energetycznych wynosi około 282  tys. kilometrów.

(ISBnews)