Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
05.04.2016 18:15
A A A


Orco Property Group (OPG) zawarło umowę sprzedaży swojego 15,77-proc. udziału w chorwackiej spółce Suncani Hvar za ok. 8,15 mln euro, podała firma.

Marvipol zwiększył liczbę sprzedanych mieszkań i lokali usługowych o 10% r/r do 55 szt. w marcu br, podała spółka.

Nextbike Polska z grupy Larq podpisał kontrakt na dostarczenie i uruchomienie systemu automatycznych wypożyczalni rowerów miejskich pod nazwą Poznański Rower Miejski (PRM) oraz zarządzanie i utrzymanie PRM do dnia 31 stycznia 2019, podała spółka.

Akcjonariusze Kredyt Inkaso ustalili liczbę członków rady nadzorczej na 7 osób i powołali w skład nowej rady czterech członków, którzy już w niej zasiadali, jednego zgłoszonego przez Quercus TFI oraz dwóch zgłoszonych przez Gamex, należący do Bestu - w tym Piotra Urbańczyka, który został także delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Wikana sprzedała 50 lokali mieszkalnych w formie umów deweloperskich i przedwstępnych w I kwartale 2016 r. wobec 33 lokali rok wcześniej, podała społka.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w marcu 2016 r. przez Bytom wyniosła 9,08 mln zł i była niższa o 0,3% r/r, podała spółka.

Według danych ważonych udziałem Polnordu w spółkach z grupy, w I kwartale 2016 roku Polnord sprzedał netto 276 lokali, a kolejne 120 objęte było umowami zobowiązaniowymi związanymi z projektem hotelowym realizowanym przez grupę w warszawskim Wilanowie, podała spółka.  

Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 14 610,8 mln zł na koniec stycznia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 14 863,5 mln zł.

Spółka, w której Robyg posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym, zawarła ostateczną umowę nabycia nieruchomości o powierzchni ok. 3,5 ha w warszawskiej dzielnicy Bemowo za 29,41 mln zł, podał Robyg.

Sprzedaż Grupy Gino Rossi spadła w marcu br. o 9,8% i wyniosła łącznie 21,3 mln zł, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła zatwierdzenia Rafała Majchura na stanowisku prezesa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo ? Kredytowej Mysłowice (SKOK Mysłowice), podała Komisja.

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 9 lokali, w tym 8 mieszkań i 1 garaż, w marcu 2016, podała spółka. Na 31 marca emitent posiadał 92 zawarte umowy przedwstępne/ deweloperskie (w tym 58 mieszkań i 34 garaże).

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) otrzymała zgłoszenia od od dwóch banków zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo ? Kredytowej w Knurowie. W związku z tym wyznaczyła dodatkowy termin do 20 kwietnia na osiągnięcie przez jeden z tych banków porozumienia z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) co do warunków wsparcia finansowego oraz na wyrażenie zgody na przejęcie, podała Komisja.

Szacunkowa liczba lokali uznanych w przychodach Robyg za I kwartał br. to ok. 570 lokali, podała spółka. Rok temu Robyg podał, że Grupa (wraz z jednostkami współkontrolowanymi) uznała w przychodach szacunkowo 350 lokali w I kw. 2015 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zezwolił AXA Ubezpieczenia TUiR na przejęcie Liberty Ubezpieczenia, podał urząd.

Inpro zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,30 zł za akcję, podała spółka.

Stokrotka osiągnęła wstępne wyniki sprzedaży towarów w marcu br. w wysokości 209 mln zł, tj. wyższe o 27% r/r, podała spółka.

Tauron Dystrybucja ? spółka z grupy Taurona Polska Energia ? zbuduje nową stację elektroenergetyczną na terenie podstrefy Skarbimierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park', podała firma. Zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego planowane jest na październik 2016 r.

Hochtief Polska podpisał umowę na budowę budynku biurowego o łącznej powierzchni 45,16 tys. m2 z infrastrukturą przy ul. Bobrowieckiej 8 w Warszawie, podała spółka. Inwestorem projektu jest Castor Park. Wartość kontaktu jest poufna.

Grupa Euler Hermes wyznaczyła Paula Flanagana na stanowisko CEO Euler Hermes w Polsce. Zastąpił on Rafała Hiszpańskiego, który zrezygnował z zarządzania Euler Hermes w dniu 15 marca, podała spółka.

Spółka powiązana z Murapolem zakupiła nieruchomość o łącznym obszarze 0,95 ha, położoną w Krakowie przy ul. Bieńczyckiej, za łączną cenę 6,65 mln zł netto, poinformowała spółka.

Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska dobrowolnie zobowiązały się do zmian praktyk przy rozliczaniu kredytów we frankach szwajcarskich, które zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) naruszały zawarte z konsumentami umowy, podał Urząd. Zobowiązanie dotyczy w szczególności uwzględnienia ujemnej stawki LIBOR.

Ursus odnotował 52% r/r wzrostu sprzedaży nowych ciągników w pierwszych dwóch miesiącach 2016 r., podczas gdy cała branża spadła łącznie o 27%, poinformowała spółka, powołując się na dane CEP.

Orbis zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 69,11 mln zł, czyli 1,50 zł na akcję  z zysku za 2015 rok, podała spółka.

Rafał Brzoska razem Grzegorzem Błażewiczem i Konradem Pawlusem z SALESmanago zainwestował w spółkę James Button, poinformowała firma odzieżowa.

Atal wprowadził do sprzedaży 224 mieszkania w ramach I etapu nowego projektu mieszkaniowego Atal Residence na krakowskim Zabłociu, podała spółka.

Western Gate Private Investments Limited (Western Gate) - największy indywidualny akcjonariusz Stock Spirits Group plc - przedstawił propozycje uchwał dotyczących odwołania Chris'a Heath z funkcji dyrektora generalnego (CEO) Stock Spirits oraz zatrudnienia renomowanej firmy specjalizującej się w wyszukiwaniu kadry zarządzającej w celu znalezienia odpowiedniego następcy, podano w komunikacie.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosła 16,15 mln zł w marcu br. i była wyższa o 6,5% r/r, poinformowała spółka.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła 47 mln zł w marcu 2016 r. i była o 7% wyższa niż rok wcześniej. W okresie styczeń-marzec br. sprzedaż wyniosła 124 mln zł i była o 9% wyższa r/r , podał Redan.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) utrzymało politykę dywidendową w zaktualizowanej strategii na lata 2016-2022 przy wskaźniku zadłużenia netto do wyniku EBITDA na poziomie poniżej 2x, podała spółka.

Obligacje na okaziciela serii L Ronson Europe o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartek, 7 kwietnia, podała GPW.

British Automotive Polska - spółka zależna Marvipolu - sprzedała w marcu do dilerów Jaguar i Land Rover 190 samochodów tych marek, tj. o 38% więcej niż rok wcześniej. Wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do dealerów spoza Grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z Grupy do klienta finalnego wyniosła 45,4 mln zł, tj. wzrosła o 29% r/r.

Robyg zakontraktował, z uwzględnieniem rezygnacji klientów, 727 umów sprzedaży lokali w I kwartale 2016 r., podała spółka. Rok temu spółka informowała o zakontraktowaniu 534 lokali netto w I kwartale 2015 r.

W aktualizacji "Strategii GK PGNiG na lata 2014-2022" kluczowe będą cztery obszary biznesowe: utrzymanie wartości w obrocie detalicznym i hurtowym, maksymalizacja przepływów z obszaru infrastruktury i wytwarzania, wzmocnienie i transformacja obszaru poszukiwania i wydobycia oraz zbudowanie fundamentów wzrostu w całym łańcuchu wartości. Liczba inicjatyw strategicznych, które będą realizowane w perspektywie roku 2022 wzrosła do 16 z 10. Ich wdrożenie powinno umożliwić wypracowanie w 2022 roku wyniku EBITDA na poziomie ok. 7,4 mld zł, podała spółka.

Fortum Holding ogłosił przymusowy wykup akcji Grupy Duon od akcjonariuszy mniejszościowych, którzy posiadają jeszcze 6,65% walorów tej spółki. Cena wykupu wynosi 3,85 zł (tj. tyle samo, co w ogłoszonym w styczniu br. wezwaniu na akcje Duonu). Przymusowy wykup potrwa od 5 do 8 kwietnia.

(ISBnews)