MIB rozważa podniesienie opłaty paliwowej o 10 gr. za litr od 2017 r.

ISBNews
07.04.2016 16:36
A A A


Warszawa, 07.04.2016 (ISBnews) - Z szacunków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB) wynika, że podniesienie wysokości opłaty o każde 10 groszy na litr paliwa przyniesie w ciągu 10 lat dodatkowe ok. 20 mld zł na inwestycje, podał resort.

"Podniesienie wysokości opłaty paliwowej jest jedną z propozycji wypracowanych przez komitet sterujący ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych, która pozwoli na zwiększenie puli środków na inwestycje infrastrukturalne" - czytamy w komunikacie. 

MIB podkreśla, że środki uzyskane z podwyższenia opłaty paliwowej będą w całości przeznaczone na inwestycje realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 i Krajowego Programu Kolejowego, w podziale 80% na drogi, 20% na kolej, co bezpośrednio przełoży się na poprawę komfortu użytkowników dróg.

"Środki te nie trafią do budżetu, w związku z tym sfinansują wyłącznie infrastrukturę drogową i kolejową"- powiedział wiceminister Jerzy Szmit, cytowany w komunikacie.

Zmiana wysokości opłaty byłaby możliwa od początku przyszłego roku kalendarzowego, podano również.

We wcześniejszym komunikacie Szmit podkreślił, że głównym celem resortu jest realizacja programu drogowego w całości, a nawet dodanie do niego dalszych inwestycji.

Według niego, oszczędności można poszukiwać w różnych obszarach, m.in. poprzez opracowanie katalogu typowych (tańszych) rozwiązań obiektów inżynierskich np. mostów i wiaduktów, zmniejszenie minimalnej szerokości pasa dzielącego dróg 2-jezdniowych czy bilansowanie robót ziemnych. Oszczędności może dać też "znalezienie kompromisu między celem, jakim jest tworzenie rusztu komunikacyjnego państwa, a wymaganiami środowiskowymi i ich kosztami".

(ISBnews)