Bank Światowy podtrzymał prognozę wzrostu PKB Polski na poziomie 3,7% w 2016 r.

ISBNews
08.04.2016 08:26
A A A


Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski przyspieszy w tym roku do 3,7% z szacowanych na ub.r. 3,6%, zaś w kolejnych dwóch latach wyniesie po 3,5%, wynika z nowych prognoz Banku Światowego.

W styczniu instytucja prognozowała, że wzrost PKB Polski wyniesie także 3,7% w tym roku, natomiast na kolejne dwa lata prognozował wzrost po 3,9%.

"Perspektywy pozostają korzystne - prognozowany jest wzrost PKB o 3,7% w 2016 r. i 3,5% w 2017-2018, pomimo umiarkowanych perspektyw ekonomicznych dla strefy euro. W 2016 r. konsumpcja prywatna będzie jeszcze bardziej dominującym czynnikiem stymulującym wzrost, dzięki wsparciu ze strony dalszej poprawy na rynku pracy oraz dzięki zwiększeniu transferów rządowych, w szczególności dzięki nowemu, hojnemu zasiłkowi dla dzieci - Rodzina 500+" - czytamy w raporcie.

Bank Światowy oczekuje umiarkowanego wzrostu inwestycji w rezultacie wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych i niskich stóp procentowych.

W połowie grudnia instytucja prognozowała w raporcie "EU Regular Economic Report. Fall 2015", że wzrost PKB w Polsce sięgnie 3,6% w 2015 r., a w perspektywie średniookresowej wyniesie ponad 3,5%.

(ISBnews)