Rubicon Partners wyemituje obligacje serii I i J o łącznej wart. 26,9 mln zł

ISBNews
13.04.2016 10:54
A A A


Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Rubicon Partners wyemituje obligacje serii I o wartości nominalnej 20,3 mln zł oraz obligacje serii J o wartości nominalnej 6,3 mln zł, podała spółka. Obie serie zostaną przydzielone 14 kwietnia.

"Obligacje są emitowane w celu refinansowania obligacji serii H. Termin wykupu Obligacji ustalony został na dzień 14 kwietnia 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Obligacje są oprocentowane na poziomie WIBOR 3M + marża w wysokości 0,5% z kwartalnym okresem odsetkowym.

Obligacje serii J są zabezpieczone min. zastawem na papierach wartościowych, zaś obligacje serii I nie są zabezpieczone.

Rubicon Partners jest niezależną firmą świadczącą usługi bankowości inwestycyjnej. Inwestuje także na własny rachunek, głównie w innowacyjne start-up'y. Jest autoryzowanym doradcą rynku NewConnect i Catalyst, Akcje spółki są notowane na GPW od czerwca 1997 r.