Kalendarium ISBnews

ISBNews
13.04.2016 18:50
A A A


CZWARTEK, 14 kwietnia

-- Konferencja energetyczna EuroPower, dzień II

--10:00: Konferencja prasowa PZU Zdrowie nt. nowego pakietu usług zdrowotnych

--10:00: Konferencja prasowa UOKiK nt. znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

--14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za marzec

 

PIĄTEK, 15 kwietnia

--14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-II 2016 r. 

--14:00: GUS poda wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2012-2015

--14:00: GUS poda dane o łącznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2010-2015

 

PONIEDZIAŁEK, 18 kwietnia

--10:00: Debata "Przyszłość płatności bezgotówkowych w Polsce" i podsumowanie 1. roku działania BLIK

--13:00: Debata ISBnews i Centrum im. A. Smitha pt. "Minimalna stawka 12 zł za godzinę - czy dla wszystkich?"

-14:00: GUS poda dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w marcu

--14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym w marcu

 

WTOREK, 19 kwietnia

--10:00: GUS poda dane o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 r. 

--10:00: GUS poda zaktualizowany szacunek PKB według kwartałów za lata 2014-2015

--14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za marzec

--14:00: GUS poda dane o wskaźniku PPI za marzec

--14:00: GUS poda dane o sprzedaży detalicznej za marzec

 

ŚRODA, 20 KWIETNIA

--Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2016

--14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w kwietniu

 

(ISBnews)