GDDKiA ogłosiła przetarg na odcinek S61 Szczuczyn-Raczki

ISBNews
15.04.2016 17:08
A A A


Warszawa, 15.04.2016 (ISBnews) -  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na projekt i budowę 63 kilometrów drogi ekspresowej  S61 Szczuczyn ? Raczki, podała Dyrekcja. Do 24 czerwca br. można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

"W przetargu  wyodrębniono trzy zadania, na realizację których wykonawcy będą mogli składać oferty.  Zadanie nr 1 obejmuje odcinek od Szczuczyna do węzła Ełk Południe o długości ok.  23 km, zadanie nr 2 - odcinek węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie o długości ok. 20 km (wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km), zadanie nr 3 to odcinek węzeł Wysokie - Raczki o długości ok. 20 km" - czytamy w komunikacie. 

Jak podkreśla GDDKiA, postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszonych zostanie maksymalnie 20 wykonawców, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

"Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 35 miesięcy, jednak nie krótszym niż 29 miesięcy. Trzecim kryterium oceny ofert jest zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu realizacji. Termin składania wniosków to 24 czerwca br., natomiast podpisanie umowy przewidujemy  w trzecim kwartale 2017 r." - czytamy także. 

Inwestycja realizowana będzie w systemie "Projektuj i buduj".  Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, podano także. 

Zakończenie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2020 r.

(ISBnews)