Medicalgorithmics przeprowadzi emisję obligacji do 50 mln zł na refinansowanie

ISBNews
18.04.2016 13:03
A A A


Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics zaoferuje do 50 tys. niezabezpieczonych, trzyletnich obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej równej nie więcej niż 50 mln zł, podała spółka. Środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji krótkoterminowych serii A0 o łącznej wartości nominalnej w wysokości 48 mln zł.

"Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie.

Kwota pozostała po wykupie wszystkich obligacji krótkoterminowych (o ile kwota pozyskana z emisji obligacji będzie większa od kwoty wykupu obligacji krótkoterminowych) zostanie przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego, podano również.

"Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie bazowym WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów złotówkowych (WIBOR 6M) powiększonym o zmienną marżę odsetkową uzależnioną od wskaźnika zadłużenia finansowego" - czytamy dalej.

Datą wykupu obligacji będzie 21 kwietnia 2019 roku, przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie. Obligacje uprawniać będą wyłącznie do świadczeń pieniężnych, wskazano również.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku innowacyjna spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych, właściciel i wytwórca najnowocześniejszego w skali światowej systemu do analizy pracy serca - PocketECG. Spółka działa na największych i najbardziej perspektywicznych rynkach - w Stanach Zjednoczonych i Azji, dostarcza rozwiązania dla najbardziej prestiżowych ośrodków w Polsce i USA. W lutym 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od listopada 2011 r.

(ISBnews)