NBP: Popyt na kredyt ze strony firm będzie nadal rósł, ale wolniej w II kwartale

ISBNews
19.04.2016 11:19
A A A


Warszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Prognozy popytu na kredyt na II kw. 2016 r. sugerują dalszy, jednak mniejszy co do skali, wzrost zadłużenia kredytowego sektora przedsiębiorstw, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP) przeprowadzanej w marcu br. wśród 1 879 firm.  

"W I kw. 2016 r. deklarowane przez przedsiębiorstwa zainteresowanie kredytem bankowym wyraźnie spadło w relacji do poprzedniego kwartału. Odnotowano przede wszystkim spadek odsetka przedsiębiorstw, które ubiegały się o kredyt, co może być związane z obserwowanym już w IV kw. 2015 r. zaostrzaniem warunków kredytowych głównie dla dużych przedsiębiorstw, ale również dla przedsiębiorstw z sektora MSP w segmencie kredytów krótkoterminowych" - czytamy w raporcie.

Według banków, zaostrzenie warunków kredytowych było podyktowane ryzykiem branży, z jakiej pochodzi przedsiębiorstwo, oraz niepewnością związaną z przyszłą sytuacją samych banków w konsekwencji wzrostu obciążeń sektora bankowego. Mimo tych zmian, wciąż jednak widoczny jest wzrost zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów bankowych w wartościach nominalnych, co należy wiązać z utrzymującą się wysoką aktywnością inwestycyjną przedsiębiorstw i utrzymującym się zapotrzebowaniem na kapitał pracujący.

"Wskaźnik prognoz popytu na kredyt na II kw. 2016 r. sugeruje ograniczenie skłonności przedsiębiorstw do korzystania z kredytów w celu finansowania działalności. W próbie ubyło firm planujących zwiększyć swoje zadłużenie, a przybyło planujących spłacić zaciągnięte w przeszłości kredyty. Grupa przedsiębiorstw, które nie zamierzają dokonywać większych zmian w strukturze swojego zadłużenia pozostaje względnie stabilna - przedsiębiorstwa, które już korzystają z kredytów mają zamiar dalej korzystać z finansowania bankowego. Utrzymująca się wciąż przewaga firm planujących zwiększać zadłużenie nad tymi, które zapowiadają ograniczenie korzystania z kredytów, sugeruje, że zadłużenie sektora powinno się w dalszym ciągu zwiększać" - podsumowano w raporcie.

W marcu 2016 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 1 879 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego. 

(ISBnews)