PKN Orlen zredukował zadłużenie netto o 1,3 mld zł kw/kw do 5,5 mld zł w I kw.

ISBNews
21.04.2016 08:17
A A A


Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - PKN Orlen zmniejszył zadłużenie netto o 1,3 mld zł kw/kw do 5,5 mld zł w I kwartale br., podała spółka

"Spadek zadłużenia netto o (-) 1,3 mld zł (kw/kw) w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej 2,9 mld zł, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (-) 1,4 mld zł oraz (-) 0,2 mld zł z tytułu zapłaconych odsetek i wpływu różnic kursowych z przeszacowania kredytów walutowych oraz gotówki" - czytamy w prezentacji wynikowej.

W I kw. 2015 r. zadłużenie netto spółki wynosiło 6,2 mld zł.

PKN Orlen zmniejszył w I kw. 2016 r. dźwignię finansową do 22,4% z 28,1% w IV kw. 2015 r. W ujęciu r/r uległa ona zmniejszeniu z 28,9% w I kw. 2015 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)