Medicalgrithmics wyemitowało obligacje serii A o łącznej wartości 50 mln zł

ISBNews
21.04.2016 18:20
A A A


Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Medicalgrithmics wyemitowało 3-letnie obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł i wykupiło obligacje serii A0 na łącznie 48 mln zł, podała spółka.

"Środki pozyskane z obligacji zostaną, w pierwszej kolejności, przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji serii A0, będących obligacjami krótkoterminowymi, na okaziciela, zerokuponowymi (dyskontowymi), zabezpieczonymi, o wartości nominalnej 1 000 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 48 000 000,00 mln zł. [...] Kwota pozostała po wykupie wszystkich obligacji krótkoterminowych zostanie przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego emitenta" - czytamy w komunikacie.

Obligacje serii A są to emitowane na okres trzyletni obligacje na okaziciela. Wykup obligacji zostanie dokonany poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej obligacji, powiększonej o należne a niewypłacone odsetki od obligacji. Dniem wykupu obligacji będzie 21 kwietnia 2019 roku. Oprocentowanie będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie bazowym WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów złotówkowych (WIBOR 6M) powiększonym o zmienną marżę odsetkową uzależnioną od wskaźnika zadłużenia finansowego emitenta. Obligacje są niezabezpieczone, podano również.

Szacunkowa wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji wynosi 53 mln zł.

W osobnym komunikacie spółka podała, że dokonała wcześniejszego wykupu całości obligacji serii A0 o łącznej wartości nominalnej 48 mln zł.

Wczoraj spółka podała, że dokonała przydziału wszystkich 50 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku innowacyjna spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych, właściciel i wytwórca najnowocześniejszego w skali światowej systemu do analizy pracy serca - PocketECG. Spółka działa na największych i najbardziej perspektywicznych rynkach - w Stanach Zjednoczonych i Azji, dostarcza rozwiązania dla najbardziej prestiżowych ośrodków w Polsce i USA. W lutym 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od listopada 2011 r.

(ISBnews)