PS Holdco wezwał do sprzedaży 37,45% akcji Cognor po 0,97 zł/ szt.

ISBNews
26.04.2016 14:39
A A A


Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - PS Holdco Sp. z o.o. ogłosił wezwanie na 26,16 mln akcji spółki Cognor, stanowiących 37,45% liczby głosów, po cenie 0,97 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BDM. 

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 17 maja 2016 r. Data zakończenia przyjmowania zapisów to 16 czerwca 2016 r.

"Nabywający w wyniku wezwania zamierza osiągnąć 69 851 487 akcji odpowiadających 100% wyemitowanych akcji, uprawniających do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - podano w komunikacie.

Na dzień ogłoszenia wezwania wzywający posiada 43 691 307 akcji spółki stanowiących łącznie 62,55% w kapitale zakładowym Cognor, uprawniających do wykonywania 62,55% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Podmiotem dominującym wobec wzywającego jest Przemysław Sztuczkowski, podano także.

Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły 1,42 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)