Podpisano porozumienie ws. powołania Polskiej Grupy Górniczej

ISBNews
26.04.2016 14:58
A A A


Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Kompania Węglowa (KW), inwestorzy, obligatariusze i związki zawodowe podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Górniczej (PGG), podali sygnatariusze porozumienia. Inwestorzy, w tym spółki energetyczne, dokapitalizują PGG łączną kwotą 2,417 mld zł.

"To, że powstaje silny podmiot górniczy, który będzie gwarantem rozwoju polskiego górnictwa, podstawą polskiej energetyki, to jest przede wszystkim pójście w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski" - powiedziała premier Beata Szydło podczas uroczystości podpisania porozumienia.

Stronami porozumienia są inwestorzy: Energa Kogeneracja, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), PGNiG Termika, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS), Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN (FIPP FIZAN), banki-obligatariusze Kompanii Węglowej: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BGŻ BNP Paribas, PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, a także 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

Biznesplan PGG zakłada w szczególności sprzedaż na rzecz PGG przedsiębiorstwa KW obejmującego 11 kopalń, 4 zakłady oraz zespół funkcji wspierających kopalnie i zakłady określanych obecnie jako centrala Kompanii Węglowej, osiągnięcie przez PGG określonych poziomów rentowności i poprawę efektywności funkcjonowania PGG z uwzględnieniem realokacji niektórych aktywów.

Inwestorzy zadeklarowali w porozumieniu, że planują dokapitalizowanie PGG na finalną kwotę 2,417 mld zł. z czego 1,8 mld zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota 617 mln zł to konwersja wierzytelności TFS i Węglokoksu.

Energa Kogeneracja zadeklarowała objęcie udziałów w PGG na kwotę 500 mln zł, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - 500 mln zł, PGNiG Termika - 500 mln zł, FIPP FIZAN - 300 mln zł, TFS - 400 mln zł, a Węglokoks - 217 mln zł (łączne zaangażowanie Węglokoksu w PGG razem z wcześniej poniesionymi nakładami w wysokości 500 mln zł wyniesie 717 mln zł). Inwestorzy nie planują konsolidacji wyniku PGG metodą pełną, podano także.

W ramach refinansowania aktualnego programu emisji obligacji w KW banki oraz Węglokoks deklarują objęcie nowych obligacji wyemitowanych przez PGG na kwotę 1,37 mld w trzech transzach spłacanych w latach 2019-2026. Zaangażowanie Węglokoksu sięgnie poziomu 421,5 mln zł, a zaangażowanie banków 615,5 mln zł.

W ramach porozumienia organizacje związkowe, KW i PGG zadeklarowały realizację porozumienia pracowniczego z 19 kwietnia br., które przewiduje m.in. zawieszenie niektórych świadczeń pracowniczych.

PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest utrzymanie kosztów produkcji węgla pod ścisłą kontrolą oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności i poprawa efektywności funkcjonowania spółki. Implementacja porozumienia wymaga zawarcia szczegółowych umów, w tym umowy inwestycyjnej oraz umowy emisji obligacji. Planowaną datą zawarcia umowy inwestycyjnej jest 29 kwietnia 2016 r.

Tydzień temu związkowcy z KW, przedstawiciele Ministerstwa Energii i zarząd spółki uzgodnili wspólny projekt porozumienia, co umożliwiło powołanie PGG.

(ISBnews)