Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,8% w marcu

ISBNews
29.04.2016 11:09
A A A


Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,8% w marcu br. wobec 6,8% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W marcu 2015 r. wynosiła 7,8%.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 180 tys. w marcu wobec 1 191 tys. w poprzednim miesiącu.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w marcu 8,8%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec marca 10%.

(ISBnews)