Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
02.05.2016 17:29
A A A


Akcjonariusz Grupy Kęty Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU, zgłosił propozycję przeznaczenia przez spółkę łącznie 170,17 mln zł z zysku za 2015 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, podała spółka.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) wprowadziły nową strukturę firmy, która obejmuje obecnie Pion Rynku Szkolnego i Pion Rynku Otwartego. Drugi z pionów łączy wszystkie obecne i przyszłe obszary pozaszkolnej oferty edukacyjnej, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2016 roku przez GK LPP wyniosły ok. 472 mln zł i były wyższe o ok. 23% od przychodów osiągniętych w kwietniu 2015 roku, podała spółka.

TelForceOne podjął uchwałę o dokonaniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów w postaci wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) oraz zapasów, z których pierwszy skutkuje zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku netto o 1,1 mln zł, a drugi zmniejszeniem wyniku netto o kwotę 1,2 mln zł, podała spółka.

Getin Noble Bank przydzielił 35 tys. obligacji serii PP5-III o wartości 35 mln zł, podał Noble Securities.

Grupa Robyg sfinalizowała zakup działek w Warszawie, które umożliwią realizację inwestycji na ponad 700 mieszkań, podała spółka w dwóch odrębnych komunikatach.

Baza klientów spółki LiveChat Software wzrosła o 450 firm w kwietniu. Według stanu na 1 maja z jej rozwiązania korzystało 14 982 firm z ponad 140 krajów, podała spółka. W ostatnim miesiącu wdrożenie przeprowadził m.in. islandzki oddział Ikei.

IMS odnotowało 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

iAlbatros odnotował 54,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 25,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Parytet wymiany akcji BPH na akcje Alior Banku zakłada, że akcjonariuszowi BPH przyznane i przydzielone zostanie 0,44 akcji podziałowej Aliora za jedną akcję BPH, podał Alior.

Grupa Empik Media&Fashion (EMF) odnotowała 87,19 mln zł  skorygowanej EBITDA z działalności kontynuowanej w 2015 roku wobec 95,12 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Peixin International Group odnotowała 10,48 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 16,82 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Milkiland N.V. odnotował 72,81 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 71,84 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie kwoty 249,83 mln zł, czyli 3,01 zł na akcję, na dywidendę za 2015 r., podała spółka.

MNI odnotowało 51,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 8,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Central Europe odnotowało 2,33 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,6 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lark.pl odnotował 27,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 236,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wasko odnotowało 25,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 12,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bioton odnotował 522,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch odnotował 79,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 67,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KSG Agro odnotowało 2,18 mln USD skonsolidowanej straty netto w 2015 r. wobec 53,24 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Midas otrzymał od banku Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.) potwierdzenie dokonanej całkowitej spłaty kredytu w kwocie 326,3 mln zł, podała spółka.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex odnotowała 23,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 15,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Famur odnotował 51,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 100,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.