KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,2 pkt do 3,7%

ISBNews
04.05.2016 08:05
A A A


Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. do 3,7% wobec szacunków z lutego br., podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2017 r. także została podniesiona - o 0,1 pkt proc. do 3,6%.

"Perspektywy pozostają korzystne, z wzrostem PKB prognozowanym na 3,7% w 2016 r. i następnie 3,6% w 2017 r. Konsumpcja prywatna pozostanie dominującym czynnikiem wzrostu. Oczekujemy, że dalsza poprawa na rynku pracy oraz wzrost transferów rządowych, w szczególności nowe świadczenia na dzieci, zwiększą dochody rozporządzalne i poprawią zaufanie konsumentów" - czytamy w raporcie z wiosennymi prognozami Komisji.

Inwestycje prywatne powinny rosnąć w umiarkowanym tempie ze względu na wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych, wysoką zyskowność przedsiębiorstw oraz niskie stopy procentowe. Jednakże na decyzje co do inwestycji może wpływać niepewność co do przyszłego kierunku polityki gospodarczej, pokreślono w dokumencie.

Komisja spodziewa się także, że inwestycje publiczne przyspieszą dopiero w 2017 r. kiedy projekty współfinansowane z nowej perspektywy finansowej Unii wejdą w fazę wdrażania.

"Oczekujemy powrotu inflacji do pozytywnych poziomów w ciągu 2016 r., ale presja płacowa pozostanie ograniczona, ponieważ ceny energii pozostaną niskie. Prognozujemy, że ceny konsumenckie nie zmienią się (w ujęciu uśrednionym) w 2016 r. i wzrosną o 1,6% w 2017 r." - czytamy dalej.

Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski
  2015 2016 2017
 wzrost PKB (zmiana w %) 3,6 3,7 3,6
 spożycie prywatne (zmiana w %) 3 4,1 4
 spożycie zbiorowe (zmiana w %) 3,4 4 2,9
 nakłady brutto na środki trwałe (zmiana w %) 5,8 4,4 4,5
 eksport (zmiana w %) 6,8 6,2 6,6
 import (zmiana w %) 6,3 7,1 7,4
 wkład we wzrost PKB: popyt krajowy (zmiana w %) 3,6 4 3,8
 wkład we wzrost PKB: zapasy (zmiana w %) -0,2 0 0
 wkład we wzrost PKB: eksport netto (zmiana w %) 0,3 -0,3 -0,2
 zatrudnienie (zmiana w %) 1,4 0,7 0,5
 stopa bezrobocia wg Eurostatu (%) 7,5 6,8 6,3
 inflacja HICP (%) -0,7 0 1,6
 saldo obrotów bieżących (% PKB) 0,1 -0,3 -0,9
 deficyt budżetowy (general government) jako % PKB -2,6 -2,6 -3,1
 dług publiczny jako % PKB 51,3 52 52,7


(ISBnews)