KNF chce zawieszenia obrotu akcjami Mediatela do 31 maja

ISBNews
04.05.2016 11:05
A A A


Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Mediatel do 31 maja włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2015 w terminie określonym przepisami prawa. 

Wcześniej Mediatel podał, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny zostaną opublikowane nie później niż 31 maja. Jako powód zaistniałego opóźnienia w publikacji ww. raportów okresowych podano trwające postępowania restrukturyzacyjne Hawe, będącą spółką dominującą i HaweTelekom będącą spółką zależną, oraz konieczność aktywnego uczestnictwa w tych procesach przez zarząd oraz księgowość Mediatela polegająca w szczególności na wykonywaniu zarządzeń wydanych przez zarządców ustanowionych w otwartych postępowaniach sanacyjnych Hawe oraz Hawe Telekom.

Wcześniej GPW, na żądanie zgłoszone przez KNF, podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Mediatela do 30 kwietnia włącznie. Wcześniej obrót akcjami spółki był zawieszony od 22 marca do 15 kwietnia. W połowie kwietnia Mediatel podał, że opublikuje jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2015 rok nie później niż w dniu 30 kwietnia.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do grupy Hawe.

(ISBnews)