Analizy Online: Aktywa OFE spadły o 1,5% m/m do 141,3 mld zł w kwietniu

ISBNews
05.05.2016 14:49
A A A


Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zmniejszyły się o 1,5% m/m i wyniosły 141,3 mld zł na koniec kwietnia br., poinformowały Analizy Online.

"W kwietniu po raz pierwszy od 3 miesięcy fundusze emerytalne poniosły stratę. Ich średnia stopa zwrotu wyniosła -1,4%. Ujemny wynik odnotowały wszystkie działające na naszym rynku OFE. Pomnażaniu środków nie sprzyjała kiepska koniunktura na warszawskim parkiecie, szczególnie w segmencie dużych spółek, które wypełniają istotną część portfeli akcyjnych OFE" - czytamy w raporcie.

Najniższą dynamikę aktywów odnotowały AXA OFE (-1,8%), a także Aegon OFE, Generali OFE oraz Nationale-Nederlanden OFE (-1,7%). Ostatni z wymienionych funduszy nadal pozostaje liderem w ofercie PTE pod względem wartości zgromadzonych środków z aktywami rzędu 35 mld zł i blisko 25% udziałem w rynku.

W kwietniu wartość transferu środków z ZUS do OFE wyniosła +275 mln zł, zaś na skutek "suwaka" fundusze przekazały do ZUS -293 mln zł. 

"Nadchodzące miesiące będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie II filara. W kwietniu rozpoczęło się tzw. okienko transferowe, podczas którego ubezpieczeni mogą dokonać wyboru czy ich składka będzie ewidencjonowana w całości na koncie w ZUS (7,3%), czy też rozdzielana pomiędzy ZUS (4,38%), a OFE (2,92%). Okienko transferowe potrwa do końca lipca bieżącego roku, a kolejne będzie miało miejsce za 4 lata" - czytamy dalej.

Słaba koniunktura na rynku akcji w ostatnich miesiącach sprawiła, że wszystkie OFE odnotowały straty w 12-miesięcznym horyzoncie. Ich średnia stopa zwrotu w tym okresie wyniosła -11,4%. Był to jednak znacznie lepszy wynik od indeksu szerokiego rynku WIG (-15,6%). Stopy zwrotu OFE wyglądają natomiast lepiej w trzyletnim horyzoncie. Na 12 działających na rynku funduszy emerytalnych 11 wypracowało tym czasie dodatni wynik. Ich średnia stopa zwrotu wyniosła +4,3%.

(ISBnews)