KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 56,8 pkt w II kw.

ISBNews
10.05.2016 13:44
A A A


Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Wartość Barometru Consumer Finance spadła do 56,8 pkt w II kw. tego roku z 57,6 pkt kwartał wcześniej, ale nadal utrzymuje się powyżej 50 pkt, co oznacza, że w perspektywie najbliższych 12 miesięcy dobra koniunktura na rynku kredytów konsumpcyjnych utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnego, wynika z ankiety badawczej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

"Mimo, że w II kwartale 2016 r. Barometr Consumer Finance wskazuje, że dobra koniunktura na rynku kredytów konsumpcyjnych utrzyma się w ciągu nadchodzącego roku, to dynamika wzrostu ambicji zakupowych gospodarstw domowych słabnie. Wykazują one również rosnącą ostrożność co do finansowania poważnych wydatków z kredytu, choć niewielkie ożywienie widać w segmencie kredytów mieszkaniowych" - czytamy w komunikacie.

Jak wynika z ankiety, polskie gospodarstwa domowe dość dobrze oceniają swoją sytuację finansową, aczkolwiek wzrasta odsetek gospodarstw, które z trudem wiążą koniec z końcem (46,4% z 42,1). Ogółem odsetek gospodarstw, które oszczędzają wynosi prawie 42% (spadek o 2,9 pkt proc. w stosunku do I kwartału 2016 r.); tych, które wpadają w długi nie zmienia się, spada natomiast odsetek tych, które przejadają swoje oszczędności. Ocena sytuacji gospodarczej Polski jest nieco gorsza (jej pogorszenie przewiduje ponad 48%), jednakże przewidywania co do sytuacji na rynku pracy pozostają na podobnym poziomie. Wzrostu bezrobocia oczekuje jedynie 6,3% respondentów.

Według KPF i IRG SGH można wnioskować, że rynek dóbr trwałego użytku powoli nasyca się, ponieważ zarówno w zakresie zakupu dóbr trwałego użytkowania, jak i planowanych wydatków na remont mieszkania bądź domu, gospodarstwa domowe nie planują w najbliższym okresie zwiększać swoich wydatków. Największy odsetek gospodarstw domowych (wzrost do 51,4% z 47,7%) oczekuje, że zakupy dóbr trwałych utrzymają się na tym samym poziomie; również maksymalna ich liczba (wzrost do 46% z 43,5%) utrzymuje, że nie planuje żadnych wydatków na remont. Także co do zakupu samochodu gospodarstwa domowe deklarują brak takich planów (75,1%).

Zamiar zakupu mieszkania deklaruje 4% gospodarstw i chociaż jest to najniższy odsetek, widać tu jednak pewne oznaki ożywienia, ponieważ odsetek gospodarstw planujących zakup nieruchomości wzrósł o 1,9 pkt proc.

"Zastanawiać musi tak duża powściągliwość w zaciąganiu nowych zobowiązań przez konsumentów. Obiektywne warunki - niskie stopy procentowe, utrzymujący się wzrost dochodów realnych wydają się działać na rzecz zwiększenia apetytu na kredyt konsumencki, tymczasem subiektywne odczucia są negatywne. Ciekawych wniosków może dostarczyć następne badanie, w którym zapytamy o wpływ programu 500+ na zamierzenia gospodarstw domowych" - skomentował doradca ekonomiczny KPF dr Mirosław A. Bieszki, cytowany w komunikacie.

Z badania wynika, że gospodarstwa domowe wciąż wykazują dużą dozę konserwatyzmu, jeśli chodzi o zaciąganie pożyczek i kredytów - prawie 60% deklaruje, że co do zasady tego nie robi. Wartym podkreślenia jest fakt, iż wzrasta tendencja do zaciągania pożyczek w kwocie wyższej niż 3 000 zł, co świadczy o wzroście zamożności przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego - chęć zaciągnięcia pożyczki w kwocie 3 000 zł i wyżej deklaruje ponad 29% gospodarstw, podczas gdy zainteresowanie pożyczkami poniżej tej kwoty osiąga ledwo 8%, podano też w materiale.

Mimo, że rośnie grupa osób zainteresowanych pożyczkami instant (udzielanymi najczęściej online), Polacy wciąż pozostają wierni i przywiązani do tradycyjnego kanału dystrybucji. Widać, że cenią sobie bezpośredni kontakt z doradcą podczas zaciągania zobowiązań finansowych, gdyż chęć do korzystania z internetu przy zaciąganiu pożyczki deklaruje jedynie 3,3%, podczas gdy niemalże 88% skorzystałoby z tradycyjnego oddziału banku lub instytucji pożyczkowej. Również wyższe wskazania uzyskały pożyczki z obsługą w domu (4,6%). Z kanału telefonicznego skorzystałoby tylko 0,2% zainteresowanych zaciągnięciem pożyczki gotówkowej.

"Rosnąca tendencja do ograniczania kosztów stałych działalności kredytowej, w tym kosztownego utrzymania tradycyjnych oddziałów, z pewnością przyczyni się do zwiększenia starań sektora consumer finance do skutecznego przekonania klientów do korzystania z nowoczesnych kanałów zakupowych, w tym kanału online. Nacisk na ten kanał dystrybucji wymusza również rewolucja technologiczna i naturalna wymiana pokoleń. Jak wynika z badań Eurofinas i Rolanda Bergera z ubiegłego roku, aż 94% osób zarządzających firmami sektora finansowego oczekuje największych wyzwań właśnie w związku z postępującą digitalizacją" - podsumował dyrektor generalny KPF Andrzej Roter.

Podstawą konstrukcji Nowego Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu, niepewność związaną z sytuacją finansową oraz wykluczenie z rynku kredytowego.

(ISBnews)