Zysk netto ZA 'Puławy' spadł r/r do 161,29 mln zł w I kw. 2016 r.

ISBNews
11.05.2016 07:42
A A A


Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy' odnotowały 161,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 175,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 181,23 mln zł wobec 188,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 951,5 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 1 070,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 161,43 mln zł wobec 173,62 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I kwartale 2016 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody ze sprzedaży w grupie kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy' S.A. zmniejszyły się o 118,9 mln zł, w tym: z tytułu sprzedaży krajowej - zmniejszyły się o 55,4 mln zł (tj. o 7,3%), a z tytułu sprzedaży za granicę - zmniejszyły się o 63,5 mln zł (tj. o 20,2%)" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2016 roku Grupa poniosła nakłady inwestycyjne skonsolidowane w kwocie około 26,6 mln zł, głównie na ulepszenia istniejących instalacji (ponad 12 mln zł), projekty związane z rozwojem biznesu, budową nowych (rozbudową/przebudową istniejących) instalacji, podwyższeniem zdolności produkcyjnej oraz ochroną środowiska, podano także.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została na początku 2013 r.

(ISBnews)