Zysk netto CD Projekt wyniósł 32,56 mln zł w I kw. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

ISBNews
12.05.2016 08:36
A A A


Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - CD Projekt odnotował 32,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 38,58 mln zł wobec 2,68 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 87 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 25,59 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w przychodach Grupy omawianego okresu miała prezentowana w pozycji przychody ze sprzedaży produktów (łącznie 63 667 tys. zł) wartość uzyskanych tantiem licencyjnych wynikających głównie z kontynuowanej, wysokiej sprzedaży gry 'Wiedźmin 3: Dziki Gon'. Wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów Grupy (23 223 tys. zł) wynikała w największym stopniu ze sprzedaży zrealizowanej przez platformę GOG.com (20 103 tys. zł) oraz w mniejszym stopniu ze sprzedaży fizycznych elementów gier (nośniki, pudełka, etc.) przez studio CD Projekt Red (3 117 tys. zł). Po stronie kosztów raportowanego okresu największą pozycję (16 833 tys. zł) stanowiły koszty sprzedaży związane głównie z aktywnością marketingową studia CD Projekt Red w tym, między innymi, z planowaną na dzień 31 maja 2016 roku premierą dodatku 'Krew i Wino', a także koszty sprzedaży związane z bieżącą działalnością platformy GOG.com. Największą składową kosztów ogólnego zarządu (łącznie 9 078 tys. zł) oraz pozostałych kosztów operacyjnych (łącznie 5 520 tys. zł) była wartość wynagrodzeń wraz z rezerwami na poczet kosztów przyszłych wynagrodzeń uzależnionych od wyniku" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2016 r. wyniósł 32,8 mln zł wobec 6,1 mln zł straty rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.

(ISBnews)