Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
13.05.2016 18:21
A A A


Magellan odnotował 10,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 12,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alchemia odnotowała 2,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 73 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Farmacol odnotowało 46,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 19,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comp odnotowało 3,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 8,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Torpol odnotowało 3,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Zabrze odnotowało 0,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź pokaże wyniki prac nad aktualizacją strategii w lutym-marcu 2017 r., podała spółka.

KGHM Polska Miedź odnotowała 161 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 397 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Famur zawarł porozumienie, które zwiększa wartość dostawy sprzętu do Kopalni Kyrgajska w Rosji do 20,76 mln euro netto (91,91 mln zł netto) z 18,74 mln euro netto, podała spółka.

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 38,83 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,55 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ.

Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 4,73 mln zł, tj. 6,49 zł na akcję z zysku za 2015 rok, podała spółka.

Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała zarząd z Robertem Pietryszynem jako prezesem, podała spółka.

Przewodniczący rady nadzorczej Grupy Lotos Robert Pietryszyn oraz jej członek Marcin Jastrzębski zrezygnowali z członkostwa w RN z dniem 13 maja, podała spółka.

Robert Pietryszyn złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) z dniem 13 maja, podała spółka.

Rada nadzorcza Węglokoksu powołała zarząd IX kadencji ze Sławomirem Obidzińskim jako prezesem, podała spółka.

Neuca złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Intra, podał urząd.

Pomimo trudnej dotychczas sytuacji na rynku górniczym, Kopex liczy na dobre wyniki sprzedaży i poprawę marży w kolejnych kwartałach, poinformował pełniący obowiązki prezesa Dariusz Pietyszuk.

Po zweryfikowaniu celów strategicznych, Agora oczekuje wzrostu EBIT w segmencie Internet do 34 mln zł w 2018 r. oraz marży EBIT w segmencie Radio przedziale od 12% do 15% w 2017 r., poinformował prezes Bartosz Hojka.

Program restrukturyzacji Kopeksu zakłada m.in. zmianę struktury zadłużenia, redukcję zatrudnienia i sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością, w tym projektu kopalni, poinformował pełniący obowiązki prezesa Dariusz Pietyszuk.

Unibep zawarł umowę na realizację w technologii modułowej budynku w ramach inwestycji pod nazwą "Dockside bygg C" w miejscowości T?nsberg w Norwegii. Wartość umowy wynosi 32,15 mln NOK netto (15,12 mln zł), podała spółka.

Fuzja Asseco Poland i Infovide Matrix powinna zostać sfinalizowana do lipca, poinformował wiceprezes Marek Panek.

Wartość skonsolidowanego portfela zamówień Asseco Poland na bieżący rok wynosi 5,62 mld zł, co oznacza wzrost o 15% r/r i pozwala patrzeć na bieżący rok z optymizmem, poinformował wiceprezes Marek Panek.

Atlas Estates odnotował 0,35 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,78 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wirtualna Polska Holding przechodzi do fazy generowania jednocześnie zdrowej EBITDA i zysku netto, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz-Belka. 

APS Energia planuje w II kw. tego roku rozpoczęcie produkcji w nowym centrum produkcyjno-inżynieryjnym w Stanisławowie Pierwszym. Na jego budowę przeznaczyła 4,7 mln zł w I kw., w wyniku realizacji inwestycji moce produkcyjne spółki wzrosną o ok. 150%, podała spółka.

Netia rozpocznie we wrześniu budowę sieci światłowodowej dla klientów indywidualnych, poinformował prezes Tomasz Szopa. Spółka planuje również budowę lokalnej sieci przedsiębiorców działających na zadzie franszyzy.

Pomimo mniejszej sprzedaży i presji na marże, Alumetal podtrzymuje plany poprawy EBITDA oraz zysku na akcję o min. 10% r/r, poinformował prezes Szymon Adamczyk. Jest to efektem utrzymującej się dobrej koniunktury na globalnym rynku.

Akcjonariusze BGŻ BNP Paribas zdecydują o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości  8,26 mln zł na zwiększenie funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 9 czerwca.

Bank Handlowy planuje, że w IV kwartale br. zaprezentuje aktualizację strategii, która będzie obowiązywała do końca 2018 roku, poinformował prezes Sławomir Sikora.

Zysk netto Banku Handlowego w kolejnych kwartałach tego roku może być wyższy niż w I kwartale br., w którym bank wypracował 104,37 mln zł zysku. Bank nie spodziewa się w kolejnych kwartałach silnego spadku z działalności skarbcowej, jaki zanotował w I kw. br.  Również zwrot z kapitałów (ROE) powinien poprawić się do końca roku - niewykluczone, że do poziomu dwucyfrowego, poinformował prezes Sławomir Sikora.

Nextbike Polska z grupy Larq zawarła z Benefit Systems umowę współpracy, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy w zakresie umożliwienia posiadaczom karty Multisport dostępu do systemu bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich, którego operatorem jest Nextbike we wszystkich miastach w Polsce, poinformował Larq.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) dostrzega dobre możliwości współpracy ze spółkami Skarbu Państwa i chce w większym stopniu zapewniać im powierzchnię biurową, poinformował prezes Maciej Jankiewicz.

Grupa Recykl odnotowała 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Talanx odnotował 222 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 251 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agora zachowuje umiarkowany optymizm co do perspektyw na 2016 r., poinformował prezes Bartosz Hojka. Na wyniki spółki zauważalny, ale nie fundamentalny wpływ ma zmiana polityki reklamowej spółek Skarbu Państwa.

Kogeneracja odnotowała 100,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 74,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) zdecydował o przyjęciu scenariusza, w którym będzie remontował istniejący wieżowiec Intraco w Warszawie na ul. Stawki przy jednoczesnej budowie w sąsiedztwie nowego 7-kondygnacyjnego budynku, poinformował prezes Maciej Jankiewicz.

OT Logistics odnotowało 2,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

QubicGames rozpoczęła zapisy na akcje w ramach przeprowadzanej oferty publicznej akcji serii C. Spółka zamierza pozyskać z niej środki w kwocie do 5 mln zł, poinformowała spółka. Przewidywany debiut na rynku NewConnect ma nastąpić do końca II kw. 2016 r., podano także.

Agora planuje powiększenie sieci kin Helios o 5 obiektów w 2016 r. i kolejne 4 w 2017 r., poinformował prezes Bartosz Hojka.

Akcjonariusze Pegas podejmą uchwałę na walnym zgromadzeniu zwołanym na 15 czerwca o przeznaczeniu kwoty 11,53 mln euro z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,25 euro na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. 

Decyzją zarządu GPW, obligacje serii B i C wyemitowane przez Capital Service zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 16 maja, podała spółka.

Zarząd Erbudu ocenia, że w całym 2016 r. spółka może wypracować marżę EBIT wyraźnie powyżej ubiegłorocznych 2,9%, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak.

Sieć Briju planuje otworzyć do końca roku około 12 nowych salonów, m.in. w Katowicach, Wrześni, Mielcu i Cieszynie, podała spółka. 

Briju odnotowało 6,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CDRL odnotowało 0,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gino Rossi odnotowało 0,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Airway Medix - spółka zależna od Adiuvo Investment - zawarła umowę o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), poinformowała spółka. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 6,4 mln zł i wartość ta stanowi kwotę wydatków kwalifikujących się do wsparcia. Poziom dofinansowania projektu przez NCBiR wynosi ok. 4,5 mln zł, podano także.

Impexmetal uzgodnił z Valeo Systemes Thermiques kluczowe warunki umowy na lata 2017 -2019, poinformowała spółka. Szacunkowa wartość dostaw w okresie 2017 -2019 wynosi około 398 mln zł, podano także.

Akcjonariusze 11 bit Studios zdecydują o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości 12 755 tys. zł na podwyższenie kapitału zapasowego,  wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 9 czerwca.

Akcjonariusze Redanu zdecydują o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości 14,78 mln zł na podwyższenie kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 1 czerwca.

Akcjonariusze Aplisens podejmą uchwałę na walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 czerwca o przeznaczeniu kwoty 3,43 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,26 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. 

Petrolinvest otrzymał  decyzję Ministerstwa Energetyki Republiki Kazachstanu, w której ministerstwo wydało zgodę na przedłużenie obowiązywania okresu poszukiwawczego dla oceny obszaru Kontraktu OTG o 3 lata, poinformowała spółka.

Szyb Janina VI w Zakładzie Górniczym Janina osiągnął docelową głębokość 822,5 m, poinformował Tauron Polska Energia. Pogłębianie szybu do docelowej głębokości przez firmę Kopex PBSz trwało od września 2013 r., poinformowano także.

Emest Investments otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie GetBack od Idea Banku, wynika z komunikatu banku.

PMPG Polskie Media odnotowało 1,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 25 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unified Factory odnotowało 0,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elemental Holding odnotował 12,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 12,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sare odnotowało 521 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 517 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprofil odnotował 1,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unidevelopment odnotował 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 48 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Paged odnotował 26,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 25,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wikana odnotowała 1,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cube ITG odnotował 0,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rawlplug odnotował 9,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pelion odnotował 16,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 13,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prezes Pagedu Daniel Mzyk złożył z dniem 30 czerwca 2016 r. rezygnację z funkcji członka zarządu-prezesa zarządu, poinformowała spółka.

Zysk netto ogółem (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej oraz zysk mniejszości) Work Service wyniósł 4,24 mln zł w I kw. br. wobec 11,82 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Agora odnotowała wzrost skonsolidowanej EBITDA do 28 mln zł w I kwartale 2016 roku wobec 25,9 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Hutmen odnotował 5,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4 Fun Media odnotowało 0,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

 APS Energia odnotowała 2,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Kopeksu wynosił 1,12 mld zł na koniec I kw. 2016 r., w tym 905 mln zł pochodziło z rynku polskiego, podała spółka.

Kopex odnotował 19,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus Energy dopracowuje program wierceń w Rumunii i skupi się na doprowadzeniu odkrycia z Moftinu-1001 do fazy produkcji próbnej, podała spółka. Rozważa pozyskanie do joint venture partnera, który współfinansowałby projekt.

Serinus Energy odnotował 35,52 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,27 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Handlowy odnotował 104,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 217,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Open Finance odnotowało 1,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ovostar Union N.V. odnotował 5,97 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 8,9 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Eurocash odnotował 1,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

J.W. Construction Holding odnotował 9,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wirtualna Polska Holding odnotowała 7,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Poland odnotowało 65,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 77,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Netia odnotowała 10,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ES-System spodziewa się, że w ciągu trzech lat udział oświetlenia LED w całkowitej sprzedaży może wzrosnąć nawet do 99%, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

ES-System chce nadal zwiększać wartość eksportu i jego udział w przychodach ogółem, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

ES-System będzie dążyć do dalszego zwiększenia zysku brutto na sprzedaży i zwiększenia przychodów, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. W tym roku przychody mogą wzrosnąć co najmniej jednocyfrowo.

Portfel zamówień Unibepu do realizacji w 2016 r. wynosi 1 384 mln zł i jest wyższy o 28% r/r, podała spółka.

Unibep odnotował 5,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Rokita odnotowało 29,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Introl odnotował 3,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kino Polska odnotowało 3,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2016 r. wobec 4,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Industrial Mlk Company (IMC) odnotowało 4,6 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 23,94 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wittchen odnotował 1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alumetal odnotował 28,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 9,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 8,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 12,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
 

(ISBnews)