Fitch potwierdził ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

ISBNews
23.05.2016 12:34
A A A


Warszawa, 23.05.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Torunia dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol). podała agencja. Perspektywy tych ratingów są stabilne.

"Rating odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że w latach 2016-2018 miasto będzie osiągało dobre wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą 12-13% oraz bezpieczne wskaźniki spłaty długu na poziomie 10-11 lat. Ratingi biorą również pod uwagę średniej wielkości budżet i gospodarkę miasta oraz dość wysokie zadłużenie bezpośrednie miasta oraz jego spółek miejskich będące następstwem dużych inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Fitch pozytywnie ocenia politykę zarządzania długiem, która zakłada zaciąganie długoterminowego, niskooprocentowanego długu z międzynarodowych instytucji finansowych, o długim okresie spłaty zapewniającego długi profil zapadalności długu oraz utrzymywanie nadwyżki bieżącej na poziomie wystarczającym do rocznej obsługi zadłużenia, podano także.

"W 2015 r. wyniki budżetowe miasta były zgodne ze scenariuszem bazowym Fitch. Na koniec 2015 r. miasto uzyskało dobrą marżę operacyjną na poziomie 12,6%. W 2015 r. Miasto spłaciło wcześniej 161 mln zł kredytu EBI wykorzystując otrzymaną zwiększoną dotację unijną na jedną z już ukończonych inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Wcześniejsza spłata długu wpłynęła na wskaźnik obsługi długu, który wyniósł 230% (75% po wyłączeniu tej operacji), ponieważ otrzymana dotacja unijna została zaklasyfikowana jako dochód majątkowy i nie zwiększyła nadwyżki operacyjnej, która jest uwzględniana w obliczaniu tego wskaźnika, podano także.

"Fitch spodziewa się, że w średnim okresie wyniki miasta będą zbilansowane, ponieważ najbardziej kosztowne inwestycje zostały już zakończone, a intensyfikacja wydatków na nowe jest spodziewana nie wcześniej niż w 2018 r. Podobnie jak dotychczas Miasto będzie aplikowało o fundusze unijne dostępne dla polskich jednostek samorządu terytorialnego w ramach budżetu UE na lata 2014-2020 na dofinansowanie swoich inwestycji, co pomoże ograniczyć zapotrzebowanie na nowy dług" - podsumowano w komunikacie. 

(ISBnews)