Grupa WP utworzy rezerwę w II kw. wz. w wcześniejszym rozliczeniem Allani

ISBNews
24.05.2016 08:07
A A A


Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Wirtualna Polska Holding zamierza ująć jednorazowy koszt związany z częściowym wcześniejszym rozliczeniem nabycia udziałów w Allani sp. z o.o. w wysokości 2,4 mln zł oraz związanej z tym aktualizacji wyceny zobowiązania do wykupu udziałów niedających kontroli w Domodi sp. z o.o. o 1,1 mln zł w II kwartale 2016 roku, podała spółka.

"W związku z ustąpieniem menadżera z zarządu Allani strony uzgodniły wypłatę na jego rzecz 2,8 mln zł, co stanowi wcześniejsze rozliczenia 50% należnej mu premii z tytułu wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Wcześniejsze rozliczenie połowy premii znacząco obniży łączną wartość wynagrodzenia warunkowego na rzecz menedżera określonego pierwotnie w umowie" - czytamy w komunikacie.

Jednakże, w efekcie zakończenia pełnienia przez menedżera funkcji w Allani grupa kapitałowa zaprzestanie rozpoznawania rezerwy na pozostałe 50% należnego mu wynagrodzenia warunkowego w czasie i rozpozna je w kwocie 2,4 mln zł jednorazowo w pozycji "Koszty związane z ofertą publiczną, zakupami spółek zależnych oraz restrukturyzacją" w II kwartału 2016 roku, zaznaczono w informacji. 

"Jednocześnie, w związku z przewidzianą w umowie inwestycyjnej z udziałowcami mniejszościowymi Domodi ich partycypacją w płatnościach na rzecz menedżera Allani, obniżenie wynagrodzenia warunkowego na jego rzecz skutkować będzie ujęciem w drugim kwartale 2016 roku 1,1 mln zł kosztów finansowych w pozycji 'Aktualizacja zobowiązania do wykupu udziałów niedających kontroli'" - czytamy dalej. 

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)