KE: Polska nadal na 22. miejscu w UE pod względem rozwoju gospodarki cyfrowej

ISBNews
24.05.2016 08:57
A A A


Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Polska uplasowała się ponownie na 22. miejscu w Unii Europejskiej w ramach DESI 2016 (tj. Indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego), podała Komisja Europejska.

"W ramach DESI 2016 Polska uzyskała ogólna ocenę 0,43 i zajmuje 22. miejsce wśród 28 państw członkowskich UE. Polska zanotowała umiarkowany postęp w czterech spośród pięciu wymiarów DESI" - czytamy w raporcie.

Skala ocen DESI obejmuje oceny od 0 do 1; im wyższa suma ocen, tym lepszy jest wynik danego państwa.

"Chociaż wielu Polaków wybiera mobilną łączność szerokopasmową (94 na 100), co stawia Polskę na 5. miejscu w UE, tylko 57 % gospodarstw domowych ma stacjonarne szerokopasmowe połączenie z internetem (26. miejsce w UE) i Polska plasuje się na ostatniej pozycji w rankingu zasięgu stacjonarnej łączności szerokopasmowej. W porównaniu z innymi obywatelami UE Polacy mają opory przed korzystaniem z sieci; z zaledwie 65 % regularnych użytkowników internetu Polska zajmuje 24. miejsce w UE. Może to być spowodowane brakiem umiejętności cyfrowych" - czytamy dalej.

Wskaźnik zaledwie 40% osób posiadających podstawowe umiejętności cyfrowe plasuje Polskę na 24. miejscu w UE. Aktywne wykorzystanie e-administracji utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie - zaledwie 22% użytkowników internetu składa formularze elektroniczne (21. miejsce w UE), podała także Komisja.

"W DESI 2016 Polska spada do grupy państw pozostających w tyle, gdyż tempo nadrabiania przez nią zaległości jest niższe w porównaniu z wynikiem DESI między 2014 a 2015 r." - czytamy dalej w raporcie.

W DESI 2016 do grupy państw pozostających w tyle należą: Bułgaria, Cypr, Czechy, Grecja, Francja, Węgry, Polska i Słowacja.

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) to złożony wskaźnik opracowany przez Komisję Europejską (DG CNECT) w celu oceny postępów państw UE w kierunku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Konsoliduje on zestaw odpowiednich wskaźników zgrupowanych wokół pięciu aspektów: jakości sieci połączeń, kapitału ludzkiego, korzystania z internetu, integracji technologii cyfrowej i cyfrowych usług publicznych. DESI 2016 zbudowano w oparciu o wskaźniki odnoszące się głównie do roku kalendarzowego 2015.

(ISBnews)