GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 4,3% r/r do 1386 zł/ mies. w 2015r.

ISBNews
25.05.2016 10:53
A A A


Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł w 2015 r. 1386 zł (w zaokrągleniu do 1 zł) i był realnie wyższy o 4,3% od dochodu z roku 2014, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W 2014 r. wzrost dochodu w tym ujęciu wyniósł 3,2% r/r.

"W 2015 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce poprawiła się. Gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody i więcej wydawały. Wzrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami, co dało gospodarstwom domowym możliwość większego oszczędzania" - czytamy w komunikacie.

W 2015 roku dochód rozporządzalny na osobę wyższy od średniej krajowej wystąpił w pięciu województwach: mazowieckim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, śląskim i lubuskim. Podobnie jak w roku poprzednim, zdecydowanie najwyższymi przeciętnymi dochodami na 1 osobę dysponowały gospodarstwa domowe z województwa mazowieckiego (1756 zł) i były one o 26,7% wyższe niż przeciętny krajowy dochód na osobę. Najniższe dochody zarejestrowano natomiast w województwie podkarpackim (1082 zł) - plasowały się one o 22% poniżej średniej krajowej, poinformował GUS.

Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2015 r. osiągnęły wartość 1091 zł i były realnie wyższe o 2,1% od wydatków z roku 2014, stanowiły 78,7% dochodów (w 2014 r. - 80,5%). Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły średnio 1043 zł i były realnie wyższe o 2% w stosunku do 2014 r., podano także.

Przeciętne miesięczne wydatki powyżej średniej dla Polski w 2015 r. odnotowano w pięciu województwach z wyższym niż przeciętny dla Polski dochodem rozporządzalnym: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim, lubuskim i zachodniopomorskim, a także w województwach łódzkim i opolskim.

W 2015 r. utrzymała się tendencja systematycznego spadku przeciętnego miesięcznego spożycia na osobę większości podstawowych artykułów żywnościowych, podkreślił też Urząd.

"W 2015 r. najbardziej spadło spożycie margaryny i innych twardych tłuszczy roślinnych (o 11,9%), cukru (o 8,4%), warzyw (o 3,4%) w tym zwłaszcza ziemniaków (o 5,9%), mąki pszennej (o 5,4 %), pieczywa (o 5,1%) oraz jaj (o 2,2%). Wzrosło natomiast spożycie wód mineralnych i źródlanych (o 9,6%), masła (o 4,0%), serów i twarogów (o 1,2%) oraz mięsa surowego (o 0,7%). Na tym samym poziomie co w 2014 r. pozostało spożycie makaronów i produktów makaronowych, drobiu, owoców oraz ryb i owoców morza" - napisano dalej w komunikacie.

GUS podkreślił także, że gospodarstwa domowe były też lepiej wyposażone w dobra trwałego użytkowania nowej generacji i zamieszkiwały nieco większe mieszkania.

"W dalszym ciągu następuje poprawa wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, zwłaszcza w telewizor plazmowy lub ciekłokrystaliczny z MPEG-4, smartfon, komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu i zmywarkę do naczyń, a także kuchenkę mikrofalową i robota kuchennego" - czytamy w komunikacie.

Przeciętne gospodarstwo domowe w 2015 roku zajmowało mieszkanie o powierzchni 76,7 m 2 (w 2014 - 75,8 m 2 ), składające się z 2,9 pokoi.

"Podobnie jak w 2014 roku, ponad połowa badanych gospodarstw domowych oceniała swoją sytuację materialną jako przeciętną, 3 na 10 gospodarstw postrzegało ją jako raczej dobrą albo bardzo dobrą i co szóste - jako raczej złą albo złą" - podano także w materiale.

(ISBnews)