Kalendarium ISBnews

ISBNews
27.05.2016 17:24
A A A


PONIEDZIAŁEK, 30 maja

--10:00: NBP opublikuje raport pt. "Potencjał innowacyjny gospodarki:uwarunkowania, determinanty, perspektywy" 

--09:00-13:00: Polsko-Irańskie Forum Gospodarcze

--11:00: KE opublikuje Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI)

--13:00: Uroczyste podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie w ramach CEF

 

WTOREK, 31 maja

--10:00: Konferencja prasowa nt. szacunku danych o PKB za I kw. 2016 r. 

--10:00: GUS opublikuje szybki szacunek danych o CPI za maj 

--10:00: Konferencja prasowa Trans Polonia nt. wyników i perspektyw

--10:00: Konferencja prasowa PKO BP nt. aplikacji Junior na smartfonie

--10:00: Konferencja prasowa Banku Millennium i Visa Europe z okazji 25 rocznicy wydania pierwszej w Polsce karty płatniczej

--11:00: Konferencja prasowa Związku Banków Polskich nt. Pengabu i raportu Amron-Sarfin

--11:00: Eurostat opublikuje dane o stopie bezrobocia za kwiecień

--11:00: Eurostat opublikuje szacunkowe dane o HICP za kwiecień

--11:00: Konferencja prasowa Netii nt. nowych ofert

--14:00: NBP opublikuje dane o oczekiwaniach inflacyjnych konsumentów za maj 

 

ŚRODA, 1 czerwca

--09:00: Publikacja Markit Poland Manufacturing PMI 

--09:00: Konferencja prasowa BNP BGŻ Paribas Polska nt. połączenia z Sygma Bankiem

--10:00: Spotkanie prasowe poświęcone otwarciu THE HEART WARSAW, pierwszego europejskiego centrum współpracy korporacji i startupów zlokalizowanego w Polsce, które zakładają firmy D-RAFT, MasterCard oraz Ghelamco

--10:00: Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle krajów EŚW - konferencja Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

--11:30: Konferencja prasowa ING Banku Śląskiego nt. bankowości internetowej i mobilnej

--12:00: Czas na patriotyzm gospodarczy: Debata tematyczna: Polska silna kapitałowo  - jak powiększyć oszczędności Polaków i efektywnie wykorzystać je w gospodarce 

 

CZWARTEK, 2 czerwca

--09:30: Spotkanie Fachowcy.pl Ventures nt. planów  

 

PIĄTEK, 3 czerwca

--11:00: ZWZ PKN Orlen