Fitch potwierdził ratingi BB+ i BBB+ Zabrza, perspektywa stabilna

ISBNews
30.05.2016 10:36
A A A


Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (IDR) na poziomie BB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie BBB+(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla nasz niezmieniony scenariusz, że nadwyżka operacyjna Zabrza będzie wystarczająca dla pełnej obsługi zadłużenia w średnim okresie" - czytamy w komunikacie.

Agencja wzięła pod uwagę nadwyżkę operacyjną wystarczającą do obsługi zadłużenia, znaczne zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto oraz słabą płynność.

"Według naszych niezmienionych prognoz, marża operacyjna Zabrza w latach 2016-2017 wyniesie 7-8%, a nadwyżka operacyjna przewyższy obsługę zadłużenia co najmniej 1,3x (2015: 1,1x). Zakładamy, że władze miasta podejmą wysiłki, aby tempo wzrostu wydatków operacyjnych utrzymywało się poniżej tempa wzrostu dochodów operacyjnych (głównie dochodów podatkowych i transferów)" - czytamy dalej.

Fitch zauważa, że uruchomiony w kwietniu rządowy program Rodzina 500+ będzie neutralny dla budżetu Zabrza i jego nadwyżki operacyjnej. Mimo to porównywalność wskaźników, takich jak marża operacyjna i bieżąca oraz relacja długu do dochodów bieżących między rokiem 2016 i 2015 będzie ograniczona.

"Według naszych niezmienionych prognoz, zadłużenie bezpośrednie Zabrza w latach 2016-2017 będzie stanowić umiarkowane 50-60% dochodów bieżących, aczkolwiek będzie ono wyższe od średniej 42% dochodów bieżących osiągniętej w latach 2010-2014. Nominalnie zadłużenie bezpośrednie może wynieść 410 mln zł w 2016r. (takie jak w 2015r.), a następnie spaść do 395 mln zł w 2017r. Spadek zadłużenia wynikać będzie ze spłat zgodnie z harmonogramem, niskiej presji na nowy dług w związku z prognozowanymi przez nas zbilansowanymi budżetami w latach 2016-2017 i ograniczeniami wynikającymi z limitu zadłużenia. Wskaźnik spłaty zadłużenia (dług do nadwyżki bieżącej) poprawi się do 7-8 lat w 2017r., z 12 lat w 2015r." - napisano także w materiale.

Fitch oczekuje, że stan środków na rachunkach Zabrza wzrośnie wraz z dostępnością dla miasta znacznych dotacji unijnych w perspektywie unijnej 2014-2020, ale nie wcześniej niż na koniec 2016r. Zgodnie z prognozą agencji wydatki majątkowe Zabrza w latach 2016-2017 wyniosą 125 mln zł rocznie (15% wydatków ogółem) i będą w około 50% finansowane dotacjami UE.

(ISBnews)