Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

ISBNews
30.05.2016 17:41
A A A


Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 563,7 tys. zł, tj. 0,02 zł na akcję  z zysku osiągniętego w 2015 roku, wynika z uchwał walnego.

"Zgodnie z podjętą uchwałą nr 6/2016, zwyczajne walne zgromadzenie emitenta postanowiło zysk emitenta za 2015 r. w kwocie 3 052 936,87 zł przeznaczyć na:

1) pokrycie straty zatrzymanej wynikającej z zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości - w kwocie 358 578,89 zł,

2) zwiększenie kapitału zapasowego emitenta - w kwocie 2 130 648,10 zł,

3) wypłatę dywidendy akcjonariuszom emitenta - w kwocie 563 709,88 zł, co stanowi 0,02 zł dywidendy ma jedną akcję emitenta (dywidenda)" - czytamy w uchwałach.

Zwyczajne walne zgromadzenie emitenta ustaliło jako dzień dywidendy datę 15 lipca 2016 r. oraz dzień wypłaty dywidendy datę 29 lipca 2016 r., podano także.

APS Energia odnotowała 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 8,29 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 3,05 mln zł wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej.

APS Energia S.A. jest wiodącym producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego na rynku polskim. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2015 r.

(ISBnews)