Akcjonariusze InPost zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy

ISBNews
06.06.2016 08:15
A A A


Warszawa, 06.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze InPost zdecydują, że zysk spółki za rok obrotowy 2015 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca.

InPost odnotował 9,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 18,31 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 8,88 mln zł wobec 18,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - Inpost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty Inpost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)