WZ Cormay zdecyduje 30 VI o emisji do 21,47 mln akcji dla akcjonariuszy Orphee

ISBNews
06.06.2016 08:32
A A A


Warszawa, 06.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze PZ Cormay zdecydują o emisji do 21,47 mln akcji serii L dla akcjonariuszy spółki Orphée, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca. Jedna akcja Orphee stanowić będzie wkład niepieniężny na pokrycie 0,83 akcji serii L Cormay.

"Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona przez zarząd za zgodą rady nadzorczej. Zarząd spółki ustalił wycenę jednej akcji Orphee [?] według wartości godziwej na kwotę 2,59 zł i uzyskał opinię biegłego rewidenta co do wartości godziwej akcji Orphee ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu" - czytamy w projekcie uchwały.

Pod koniec ub.r. PZ Cormay podał, że w ramach planowanej konsolidacji będzie dążyć do osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej nad Orphée. Jako jeden z rozważanych kierunków konsolidacji podawano podniesienie kapitału w ramach oferty publicznej, a następnie wycofanie Orphée z rynku NewConnect. 

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

Grupa kapitałowa Orphée SA składa się z jednostki dominującej Orphée SA z siedzibą w Genewie i jej spółek zależnych. Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest sprzedaż odczynników, testów i aparatury do diagnostyki in vitro. Głównym miejscem prowadzenia działalności Orphee jest Szwajcaria, a dla spółek zależnych: Kormej Diana - Białoruś, Kormiej Rusłand - Rosja, Innovation Enterprises Ltd. ? Irlandia, Orphee Technics Sp. z o. o. - Polska. Orphée SA jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)