Akcjonariuszy Grupy Azoty zdecydowali o 0,84 zł dywidendy na akcję

ISBNews
06.06.2016 13:23
A A A


Warszawa, 06.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 83,32 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,84 zł na akcję, podała spółka.

"1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 83 324 206,56 zł.

2. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,84 zł.

3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 99 195 484 szt.

4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 20 czerwca 2016 roku.

5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 11 lipca 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

W ub.r. akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za rok 2014 w wysokości 214,63 mln zł w całości na kapitał zapasowy i niewypłacaniu dywidendy.

Grupa Azoty odnotowała 609,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 231,35 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 209,06 mln zł wobec 214,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)