Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
06.06.2016 18:00
A A A


Grupa Baltona zanotowała w maju br. wzrost przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług w segmentach travel retail i food & beverage - w sklepach wolnocłowych spadły o 8% r/r, a w punktach gastronomicznych wzrosły o 12% r/r, podała spółka. 

Zarząd Silvano Fashion Group proponuje akcjonariuszom wypłatę 0,15 euro dywidendy na akcję i dokonanie redukcji kapitału o 300 tys. euro, podała spółka. Walne zgromadzenie zwołano na 29 czerwca.

Zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami spółki Hawe w restrukturyzacji do końca 6 lipca w związku z żądaniem zgłoszonym przez KNF, podała GPW.

Budimex podpisał umowę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym na budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku - etap 1 o wartości 285,67 mln zł netto, podała spółka.

Orion Investment podjął decyzję o zawieszeniu publicznej oferty akcji serii G bez jednoczesnego wskazania szczegółowych nowych terminów publicznej oferty, podała spółka.

Warszawski deweloper Victoria Dom wystartował z budową osiedla Viva Garden 3, które dostarczy łącznie 91 mieszkań. Zakończenie inwestycji realizowanej na Białołęce planowane jest w I kwartale 2018 roku, poinformowała firma.

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego przy ulicy Pereca w Warszawie dla Matexi Polska Pereca, podała spółka.

Auto Partner nie będzie ponosił w tym roku tak znaczących kosztów rozwoju sieci filii, jak w 2015 r., więc liczy na poprawę marż przy rosnącej skali działalności, poinformował ISBnews prezes Aleksander Górecki.

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 83,32 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,84 zł na akcję, podała spółka.

Budimex podpisał z Mondelez International RD&Q Sp. z o.o. umowę na budowę centrum badawczo-rozwojowego o wartości 49 mln zł netto, podała spółka. 

CDP.pl poinformowało w weekend podczas konferencji na festiwalu Pixel Heaven o utworzeniu nowej marki Klabater, która będzie odpowiedzialna za wydawanie gier niezależnych na globalnym rynku. Tym samym firma uruchamia trzecią dywizję biznesową, która uzupełni dotychczasowe dwie: dystrybucję gier pudełkowych na polskim rynku oraz platformę e-commerce. To pierwsze międzynarodowe przedsięwzięcie CDP.pl.

Inpro wprowadził do sprzedaży 100 mieszkań w pierwszych trzech budynkach na osiedlu Optima w Gdańsku Jasieniu, podała spółka. Termin ukończenia mieszkań przewidziany jest na październik 2017 r.

Zarząd Kancelaria Medius podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 150 000 obligacji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 100 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł, podała spółka.

Tauron Polska Energia, przy obecnym poziomie zadłużenia, rozważa "inne rozwiązania" pozyskiwania kapitału, poinformował wiceprezes spółki Marek Wadowski. 

The European Lead Factory wybrało projekt, który powstaje w ramach jednej z platform Selvity, poinformowała spółka. Jest to pierwszy program innowacyjny z Polski, wybrany przez konsorcjum naukowe wspierające odkrycia innowacyjnej medycyny, podano również.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Hawe do 6 lipca 2016 r. włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa, podał urząd.

Hochtief Polska podpisał umowę na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową w Gliwicach dla BMZ Poland, podała spółka.

CCC planuje w przyszłym roku wprowadzić do sprzedaży 50 mln par butów, poinformował prezes spółki Dariusz Miłek. W tym roku przychody ze sprzedaży grupy CCC mają wzrosnąć o około 40% do 3,3 mld zł.

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w maju o 23% r/r i wyniosły 13,47 mln zł, podała spółka. Narastająco po pierwszych pięciu miesiącach roku przychody wyniosły 52,85 mln zł (wzrost o 13% r/r).

Braster ustalił cenę emisyjną akcji serii H na 15 zł i zaoferuje łącznie 505 734 akcje wybranym podmiotom, podała spółka.

Zarząd Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych chce, by spółka przeprowadziła skup do 11,25 mln akcji własnych, stanowiących do 19,29% kapitału zakładowego, po 16 zł za sztukę, podała spółka. Skup 3,61 mln akcji zostanie sfinansowany z zysku za 2015 r.

Unified Factory zawarł z Uniwersytetem w Siedlcach list intencyjny, który przewiduje możliwość zawarcia umowy konsorcjum dla realizacji wspólnych projektów w obszarze komercyjnym, podała spółka.

Akcjonariusze PZ Cormay zdecydują o emisji do 21,47 mln akcji serii L dla akcjonariuszy spółki Orphée, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca. Jedna akcja Orphee stanowić będzie wkład niepieniężny na pokrycie 0,83 akcji serii L Cormay.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15 387,7 mln zł na koniec maja, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 14 376 mln zł.

Akcjonariusze Comp zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 26,77 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca.

CEZ złożył wstępną ofertę na osiem elektrociepłowni EdF w Polsce, podała spółka.

Akcjonariusze Empik Media & Fashion (EMF) zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 97,66 mln zł na pokrycie straty z lat poprzednich, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca.

Akcjonariusze Selvity zdecydują, że zysk spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 3,65 mln zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca.

Akcjonariusze InPost zdecydują, że zysk spółki za rok obrotowy 2015 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca.

PMPG Polskie Media opublikuje prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej na rok 2016 najpóźniej do dnia 15 czerwca, podała spółka.

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przeznaczeniu kwoty 1,25 mld zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, pod warunkiem, że do dnia 8 grudnia 2016 roku (włącznie) PKO BP nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego, nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

GPW widzi potrzebę budowania długoterminowych oszczędności Polaków za pośrednictwem giełdy, bez której rozwoju nie będzie rozwoju gospodarki, poinformowała prezes Małgorzata Zaleska.

GPW popiera inicjatywę wprowadzenia na polski rynek funduszy typu Real Estate Investment Trust (REIT), które są na liście priorytetów resortu finansów, poinformowała prezes Małgorzata Zaleska. 

(ISBnews)