PCC Exol wyemituje obligacje serii A1 o wartości nominalnej 20 mln zł

ISBNews
10.06.2016 17:39
A A A


Warszawa, 10.06.2016 (ISBnews) - PCC Exol wyemituje 200 000 obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł w ramach I programu emisji obligacji, podała spółka. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z programem zostanie opublikowany13 czerwca.

"Obligacje serii A1 oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii A1 w terminie 4 lat od dnia ich przydziału" ? czytamy w komunikacie.

Obligacje serii A1 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. PCC Exol będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji

"Obligacje serii A1 nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - podano także.

Spółka podała też, że zatwierdzony dziś przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu obligacji emitowanych w ramach I programu emisji obligacji, zostanie opublikowany 13 czerwca br.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada ok. 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)