Mostostal Warszawa odstąpił od kontraktu z ZUO na budowę zakładu dla Szczecina

ISBNews
14.06.2016 10:11
A A A


Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odstąpił od kontraktu na budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zawartego z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w zakresie prac niewykonanych na dzień odstąpienia, podała spółka. Zaawansowanie finansowe spółki na dzień odstąpienia od kontraktu sięga ok. 420 mln zł, tj. ok. 78,72% całkowitej wartości kontraktu.

"Powodem odstąpienia było niedostarczanie przez zamawiającego w wyznaczonym terminie żądanej gwarancji zapłaty. Przedstawiony przez zamawiającego dokument w jakikolwiek sposób nie zabezpiecza uzyskania przez emitenta przysługującego mu na podstawie kontraktu wynagrodzenia" ? czytamy w komunikacie.

Ponadto, uzasadnieniem decyzji o odstąpieniu od kontraktu był brak wymaganego i koniecznego współdziałania zamawiającego w realizacji kontraktu poprzez brak akceptacji rozwiązań technologicznych i dokumentów ich zawierających, sporządzonych przez wykonawcę zgodnie z kontraktem. Przeszkodą w kontynuowaniu prac były także działania zamawiającego przy rozwiązywaniu sporów powstałych na tle kontraktu, co w szczególności przejawiało się blokowaniem działań komisji rozjemczej, wskazano także.

"Jako, że odstąpienie od kontraktu nastąpiło z wyłącznej winy zamawiającego, wszelkie negatywne konsekwencje z tym związane obciążają zamawiającego. Emitent zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody (w tym utracone korzyści) poniesionej przez wykonawcę wskutek odstąpienia od kontraktu" ? czytamy dalej.

Mostostal Warszawa wezwał zamawiającego do zinwentaryzowania robót i dostaw wykonanych lub rozpoczętych przez spółkę na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, a także do zabezpieczenia placu budowy inwestycji na koszt i ryzyko zamawiającego do dnia rozpoczęcia inwentaryzacji.

Według stanu na dzień odstąpienia od kontraktu zaawansowanie finansowe wynosiło ok. 420 mln złotych, co stanowi ok. 78,72% całkowitej wartości kontraktu, podano także.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 roku.

(ISBnews)